"หมอยง"ชี้ศูนย์ไวรัสจุฬาฯติดตามเฝ้าระวัง "โอมิครอน"

2021-12-13 10:22:55

"หมอยง"ชี้ศูนย์ไวรัสจุฬาฯติดตามเฝ้าระวัง "โอมิครอน"

Advertisement

"หมอยง"ระบุ "โอมิครอน"ในประเทศไทยเป็นสายพันธุ์ BA1  พบในแอฟริกาใต้ และอีกหลายประเทศ  ถอดรหัสพันธุกรรมต่อไปเรื่อยๆ จะทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ทางศูนย์ไวรัสจุฬาฯ ติดตามและเฝ้าระวังอยู่

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.  ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเพจ  Yong Poovorawan  ระบุว่า โควิด 19 สายพันธุ์ โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA1 และ BA2  การวิวัฒนาการของไวรัส เป็นเรื่องปกติที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมในสิ่งแวดล้อมต่างๆ  โควิด 19 สายพันธุ์ โอมิครอน เริ่มมีการวินิจฉัยตั้งแต่เดือน พ.ย.  และมีการพบในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 50 ประเทศ สายพันธุ์ที่พบขณะนี้แยกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ BA1 และ BA2 จะสังเกตว่าสายพันธุ์ที่พบในแอฟริกาใต้ และในอีกหลายๆประเทศส่วนใหญ่ที่นำเข้า รวมทั้งของประเทศไทย จะเป็นสายพันธุ์ BA1 ส่วนสายพันธุ์ โอมิครอน BA2 พบในออสเตรเลียและแคนาดา การเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโน ในตำแหน่งต่างๆ บนสไปรท์โปรตีน มีความสำคัญแตกต่างกัน โดยเฉพาะการขาดหายไปของกรดอะมิโน ที่จะเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย พบในสายพันธุ์ BA1 การถอดรหัสพันธุกรรมต่อไปเรื่อยๆ ก็จะทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีก ทางศูนย์ไวรัสที่จุฬาฯ ได้ติดตามและเฝ้าระวังอยู่ ข้อมูล ณ ปัจจุบัน แสดงได้ดังรูปทั้งสอง ที่แสดงให้เห็นความแตกต่างของสายพันธุ์ BA1 และ BA2

ขอบคุณเพจ Yong Poovorawan