"ประพัฒน์" หนุน "อนุทิน" ปลดล็อกกัญชา

2021-12-12 17:53:57

"ประพัฒน์" หนุน "อนุทิน" ปลดล็อกกัญชา

Advertisement

"ประพัฒน์" หนุน "อนุทิน"ปลดล็อกกัญชา 100 % ให้ประชาชนได้ปลูก สร้างเศรษฐกิจประเทศ

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวถึงจากกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เปิดงานคิกออฟ กัญชาริมฝั่งโขง นำร่องนครพนมโมเดล ในการปลดล็อกกัญชา 100 % ว่า ต้องขอขอบคุณท่านอนุทินที่ได้พยายามปลดล็อกทั้งในส่วนของต้น ราก ดอก ใบ ของกัญชา ให้เอามาขายได้ ซึ่งถือว่ามีความก้าวหน้าระดับหนึ่ง


นายประพัฒน์ บอกว่า สิ่งที่ประชาชนและที่เกษตรกรอยากได้เพิ่มเติม คือขั้นตอนการขออนุญาตที่ง่าย เพื่อให้ ซึ่งอาจถ่ายโอนท้องถิ่นในบางระดับ และปลดล็อกในทุกๆ เรื่อง เพื่อให้ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตามวิถีชีวิตของท้องถิ่น รวมไปถึง เพื่อให้ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออก ทั้งกัญชาและกัญชง โดยทางกระทรวงสาธารณสุข จะต้องมีกฎระเบียบรองรับไว้ และเร่งส่งเสริมให้ วิจัยสายพันธุ์ของเราเอง อนุญาตให้เรื่องท่องเที่ยวโดยแบ่งเป็นโซนนิ่ง ภายใต้การกำกับของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนี้หากมีการแก้ไขกฎระเบียบดังกล่าวได้ จะสามารถสั่งสร้างเศรษฐกิจได้อย่างยิ่งใหญ่

เมื่อถามถึงปัญหา ที่ยังติดขัดในเรื่องของการแก้กฎระเบียบดังกล่าว นายประพัฒน์ ให้ความเห็นว่า  ปัญหาที่ยิ่งใหญ่คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีความเข้าใจ ไม่เชื่อถือว่ากัญชาเป็นยารักษาโรคได้ คิดว่าเป็นยาเสพติดอยู่ ดังนั้น ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงต้องทำความเข้าใจกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้น และการขอปลูก ยังไม่เป็นแบบ One Stop Service เกษตรกรที่จะปลูกจะต้องขออนุญาตหลายขั้นตอนและต้องติดต่อกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย ดังนั้นจึงต้องให้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเดียวเท่านั้น เช่นเดียวกับในเรื่องของยาสูบที่มอบหมายให้กับกระทรวงการคลังกระทรวง อ้อย ให้กระทรวงอุตสาหกรรม ดูแล ซึ่งกัญชากัญชงจะต้องให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเท่านั้น จึงจะทำให้ง่ายขึ้น