"กรณ์"หนุนแก้ รธน.ยกเลิกอำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯ

2021-12-11 22:21:18

"กรณ์"หนุนแก้ รธน.ยกเลิกอำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯ

Advertisement

"กรณ์"หนุนแก้รัฐธรรมนูญ ม. 272 ยกเลิกอำนาจ ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. เพจ พรรคกล้า - KLA Party เผยแพร่ความเห็นของ นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า ระบุว่า สนับสนุนแก้รัฐธรรมนูญ ม. 272 ยกเลิกอำนาจ ส.ว. ตลอดระยะเวลา 2 ปีกว่า ของรัฐสภาชุดนี้ มีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายครั้ง แต่แก้ไขสำเร็จแค่เรื่องของนักการเมืองคือระบบเลือกตั้ง ส่วนประเด็นที่ทำให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตย กลับทำไม่สำเร็จ เพราะข้อเสนอเป็นไปได้ยาก ไปพ่วง ไปปน ไปแถม อยู่กับเรื่องอื่น จนสุดท้ายถูกตีตกไปตามๆ กัน แนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง คือการล็อกเป้าแก้ไขมาตราเดียว ไม่มีมาตราอื่นมาแถม คือมาตรา 272 ห้าม ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี หากทุกฝ่ายต่างให้เกียรติกัน ไม่ด้อยค่าหน้าที่ของวุฒิสภา เพียงแค่ขอให้รัฐธรรมนูญของไทยยืนอยู่บนหลักประชาธิปไตยมากขึ้น จะทำให้ ส.ว.ทำหน้าที่ได้อย่างภาคภูมิ ให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีคนต่อไป เข้าทำหน้าที่ได้อย่างสง่างาม การให้ ส.ว. มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางบริหาร เพราะหากอาศัยเสียง ส.ว. เลือกนายกรัฐมนตรี แต่ไม่ได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ทันทีที่เริ่มบริหารก็จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจทันที จึงเรื่องที่ไม่สอดคล้องทั้งหลักปฏิบัตินิยมและความเป็นประชาธิปไตย

พรรคกล้าจึงขอประกาศร่วมสนับสนุน "คณะผู้ริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272" คณะบุคคลที่ประกอบด้วยนักวิชาการ นักเคลื่อนไหว ตัวแทนจากหลายพรรคการเมือง รวมถึงตัวแทนจากพรรคกล้า จับมือกับ รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. รวบรวมรายชื่อประชาชนให้ได้ไม่น้อยกว่า 50,000 รายชื่อ เดินหน้ายกเลิกอำนาจ ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี ภารกิจนี้ควรทำ และมีความเป็นไปได้มากที่สุด

ขอบคุณเพจ พรรคกล้า - KLA Party