"กานต์กนิษฐ์" เรียกร้อง "กทม.-สนง.เขต" ดูแลชาวกรุงไม่ได้อยู่ในชุมชนจดทะเบียนจัดตั้ง

2021-12-11 14:16:41

 "กานต์กนิษฐ์" เรียกร้อง "กทม.-สนง.เขต" ดูแลชาวกรุงไม่ได้อยู่ในชุมชนจดทะเบียนจัดตั้ง

Advertisement

"ส.ส.กานต์กนิษฐ์" เรียกร้อง "กทม.-สนง.เขต" ช่วยดูแลชาว กทม.พื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนจดทะเบียนจัดตั้ง หวังประชาชนได้รับการดูแลอย่างเสมอภาค

น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) พรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.) หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชนชนชาว กทม. ผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกล่าวว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนชาว กทม. ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนที่จดทะเบียนจัดตั้ง ว่า ไม่ได้รับการสนับสนุนการดูแลจากทาง กทม. และสำนักงานเขต เช่น เรื่องถังดับเพลิง โดยทางสำนักงานเขตแจ้งว่า จะติดตั้งถังดับเพลิงให้เฉพาะในชุมชนที่จดทะเบียนจัดตั้งเท่านั้น รวมถึงได้รับการสะท้อนปัญหาเรื่องการได้รับสิ่งของช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทาง กทม. และสำนักงานเขต จะจัดสรรให้แต่ในชุมชนที่จดทะเบียนจัดตั้งเท่านั้น จึงขอเรียกร้องให้ กทม. และสำนักงานเขต ได้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป เพื่อให้เกิดความเสมอภาคกับประชาชนผู้เสียภาษี แต่ไม่ได้อยู่อาศัยในชุมชนที่จดทะเบียนจัดตั้ง

นอกจากนี้ ส.ส.กานต์กนิษฐ์ กล่าวว่า ขอให้ กทม. โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการย้ายจุดจอดรถดูดส้วม ที่ปัจจุบันได้จอดไว้ตรงบริเวณทางเข้าสวนรมณีนาถ ด้านประตูสามยอด เนื่องจากจุดนี้จะมีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน จะต้องเดินผ่านในบริเวณดังกล่าว ซึ่งรถดูดส้วมได้ส่งกลิ่นเหม็น รวมถึงมีน้ำของสิ่งปฏิกูลไหลออกจากรถ จึงขอความอนุเคราะห์จาก กทม.ย้ายจุดจอดรถดูดส้วมในบริเวณดังกล่าวด้วย