คณะสงฆ์ 20 จังหวัดอีสานรวมพลครั้งใหญ่สวดอุปปาตะสันติ

2021-12-11 10:42:13

คณะสงฆ์ 20 จังหวัดอีสานรวมพลครั้งใหญ่สวดอุปปาตะสันติ

Advertisement

คณะสงฆ์มหานิกาย ธรรมยุติ 20 จังหวัดอีสานรวมพลครั้งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์แสดงพลังรวมน้ำหนึ่งใจเดียวกันเปิดคัมภีร์โบราณล้านนาไทยบทสวดอุปปาตะสันติหวังสงบเหตุร้ายให้กลับกลายเป็นดี ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ผู้สื่อข่าว จ.กาฬสินธุ์ รายงานว่า คณะสงฆ์ในภาคอีสานทั้งธรรมยุติ มหานิกาย พระเถรานุเถระ 20 จังหวัดภาคอีสาน ได้มีการกำหนดจัดงานมหากุศลเพื่อสาธุชนชาวพุทธครั้งยิ่งใหญ่ในจ.กาฬสินธุ์ในวันนี้ที่พระบรมธาตุมหาเจดีย์สังฆนิมิต วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และ คณะสงฆ์ภาคอีสาน ทั้งหมด โดยการนิมนต์พระเถรานุเถระ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ร่วมในพิธีเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ของคณะสงฆ์ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในแผ่นดินไทย โดยจากการสอบถามเบื้องต้นพบว่ามีฎีกาอาราธนานิมนต์คณะสงฆ์พระเถรานุเถระทั่วอีสานแต่ไม่มีรายนามชื่อเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์รูปใหม่


โดยกำหนดการได้ระบุว่า การจัดพิธีใหญ่ครั้งนี้ได้เปิดคัมภีร์โบราณลานนาไทย อุปปาตะสันติหรือมหาติงหลวง ซึ่งเป็นบทสวดที่เชื่อว่าช่วยสงบเหตุเพศภัยอันตรายต่าง ๆ ได้ ตามตำนานเล่าขานในโบราณกาล ทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประสานสามัคคีสายสัมพันธ์พุทธบริษัท และสร้างขวัญกำลังใจสู้มหันตภัยโควิด 19 ซึ่งงานมหากุศลครั้งนี้เป็นการรวมน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แสดงพลังของคณะสงฆ์และสาธุชน ที่ร่วมภาวนาและน้อมจิตถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีพิธีถวายมหาสังฆทาน และถวายฆ้องชัย 108 ด้วย


โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร เวลา 14.00 น. ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา โดยพระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) วัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น พิธีถวายราชสักการะ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 คณะสาธุชนร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นจะเป็นพิธีประกาศโองการ อัญเชิญเทพเจ้าในแสนโกฎิจักรวาล รับการบวงสรวง โดยปู่ฤาษีเกศแก้ว พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และสาธยายมหาสันติงหลวง รับฟังพระธรรมเทศนา โดยพระพรหมวชิรญาณ วัดบึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด โดยพิธีนี้จะมีภาคีเครือข่ายพุทธช่วยพุทธ และสมัชชาชาวพุทธ เดินทางมาร่วมพิธีด้วย