"เบาหวาน"อาการแบบไหนอันตราย

2021-12-11 01:00:37

"เบาหวาน"อาการแบบไหนอันตราย

Advertisement

"เบาหวาน"อาการแบบไหนอันตราย

โรคเบาหวาน ถือเป็นโรคที่พบได้มากในคนไทย และเมื่อเป็นโรคเบาหวานแล้ว เราจะต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังให้มากขึ้น ซึ่งการดูแลร่างกายให้ดีถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากมีอาการแปลก ๆ ขึ้นมา ก็ต้องระวังให้ดี เช่นเดียวกับการรับประทานยาที่แพทย์สั่งด้วย

นอกจากจะต้องรับประทานยาและปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัดแล้ว ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควรสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เพื่อจะได้ป้องกันก่อนที่จะเกิดอาการรุนแรงตามมา

โดยอาการที่เกิดจากโรคเบาหวานที่ทำให้เกิดอันตรายมีอยู่ 2 แบบ คือ

1. อาการที่เกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เช่น เหงื่อออก ใจสั่น มือสั่น รู้สึกหิว อ่อนเพลีย แขนขาไม่มีแรง สับสน หมดสติ ชัก

2. อาการที่เกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เช่น ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำ น้ำหนักลด คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง สับสน หมดสติ ชัก

โดยเฉพาะอาการระดับน้ำตาลในเลือดสูง หากปล่อยเอาไว้นาน จนไม่สามารถควบคุมได้ อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมามากมาย เช่น โรคหลอดเลือดสมอง (โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต) โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน โรคไตเรื้อรัง และเกิดอาการจากเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ทำให้เกิดภาวะตาพร่ามัว นอกจากนี้ยังทำให้เกิดอาการจากระบบประสาทส่วนปลายเสื่อม มีอาการชาปลายมือปลายเท้าได้เช่นกัน

ดังนั้น ผู้ป่วยเบาหวานทุกคน ควรตรวจสอบอาการของตัวเองอยู่เสมอ หากพบความผิดปกติจะได้รีบรักษา ก่อนที่จะเกิดอาการรุนแรง

อ.นพ.ธเนศ แก่นสาร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล