ปล่อย "คาราวานสร้างไทย 77จังหวัด" รับฟังทุกปัญหา (มีคลิป)

2021-12-10 11:15:36

ปล่อย "คาราวานสร้างไทย 77จังหวัด" รับฟังทุกปัญหา (มีคลิป)

Advertisement

ีคปล่อยขบวน "คาราวานสร้างไทย 77จังหวัด"ชวนทุกคนทุกกลุ่มสะท้อนปัญหา ความต้องการ สู่การจัดทำนโยบาย สร้างเศรษฐกิจให้รุ่งเรือง แก้ปัญหาความขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. พรรคไทยสร้างไทยปล่อยขบวนคาราวานสร้างไทย 77 จังหวัด โดยการเดินทางครั้งสำคัญนี้ เริ่มต้นในวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นวันสร้างประชาธิปไตยที่สำคัญของประชาชนโดยขบวนรถกว่า 50 คัน เริ่มต้นออกเดินทางจากศูนย์อำนวยการพรรคไทยสร้างไทยและจะสัญจรไปทั่วประเทศ โดยพิธีเปิดเป็นไปอย่างคึกคัก แกนนำพรรคไทยสร้างไทย เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ทั้งคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรค นายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ นายพงศกร อรรณนพพร ประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่ น.ต.ศิธา ทิวารี ประธานคณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพรรค นายวัฒนา เมืองสุข ประธานคณะกรรมการกฎหมายและการเมือง 


คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุว่า ก้าวแรกของขบวนคาราวานสร้างไทย 77 จังหวัด เริ่มต้นในวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญที่ดีต้องมาจากฉันทามติของประชาชนด้วยบรรยากาศของเสรีภาพ ปลอดจากการข่มขู่ โดยเฉพาะกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญต้องมาจากตัวแทนของประชาชน ซึ่งแนวทางของพรรคไทยสร้างไทย คือการใช้กลไกของสภาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขมาตรา 256จะเป็นทางออกนำไปสู่การคลี่คลายวิกฤตทางการเมือง โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งที่ฝังรากลึกมานาน เชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนจะนำพาประเทศ หลุดพ้นจากรัฐราชการรวมศูนย์ ที่ครอบงำประเทศชาติ ประชาชน เปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบริการประชาชน ที่ข้าราชการไม่ใช่เจ้านายประชาชน แต่ต้องเป็นผู้ดูแล และพร้อมให้บริการ สร้างโอกาสให้ประชาชน สามารถลุกขึ้นมาทำมาหากินได้อย่างเข้มแข็ง ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมอุดมการณ์ มาร่วมการเดินทางกับคาราวานสร้างไทย 77 จังหวัด โดยจะรับฟังทุกเสียง ทุกปัญหา ทุกความต้องการ เพื่อสร้างรัฐธรรมนูญที่ดี สร้างประเทศที่ดี สร้างเศรษฐกิจที่ดี ให้ตอบโจทย์ประชาชน ทุกคนทุกกลุ่ม บนหลักคิดของพรรคไทยสร้างไทย ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และสร้างพลังให้ประชาชน EM POWER และการปลดปล่อย LIBERATE พันธการจากรัฐราชการ และกฎหมายที่กดทับโอกาสของประชาชนโดยเฉพาะคนตัวเล็ก โดยพรรคไทยสร้างไทยจะเป็นเครื่องขยายเสียงของคนตัวเล็กให้มีชีวิตที่ดีขึ้น