จีนถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 แสนโดสแด่ราชวงศ์ไทย

2021-12-09 16:09:30

จีนถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 แสนโดสแด่ราชวงศ์ไทย

Advertisement

รัฐบาลจีนถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 แสนโดสแด่ราชวงศ์ไทย

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. เพจ Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า รัฐบาลจีนถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 แสนโดสแด่ราชวงศ์ไทย เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. วัคซีนซิโนฟาร์ม 2 แสนโดสที่รัฐบาลจีนถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ส่งมาถึงกรุงเทพฯ โดยจนถึงขณะนี้ จีนได้ส่งมอบวัคซีนให้ไทยแล้วทั้งหมด 50.35 ล้านโดส

ขอบคุณเพจ Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย