มงลง สภาทนายความคว้า “ดร.ม่านฟ้า” นั่งคณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

2021-12-09 11:15:50

มงลง สภาทนายความคว้า “ดร.ม่านฟ้า” นั่งคณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

Advertisement

สั่งสมความรู้และประสบการณ์ทางด้านการศึกษาและการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาอย่างแน่นปึ๊กสุดๆสำหรับ “ดร.ม่านฟ้า อรปภัตร จันทรสาขา” ที่ตอนนี้เป็นอาจารย์สอนระดับชั้นปริญญาโทและปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมทั้งยังเป็นอีกหนึ่งคนดังที่เป็นแรงสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด-19 อย่างหนักเมื่อช่วงที่ผ่านมา ด้วยการช่วยเหลือหาสถานพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งช่วยผลักดันให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานดูแลต่างๆในกรุงเทพฯ ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยในช่วงเกิดวิกฤตที่ผ่านมา

ล่าสุดทำเอาหลายคนต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับ “ดร.ม่านฟ้า อรปภัตร จันทรสาขา” กันอย่างมากมาย หลังเจ้าตัวได้โพสต์ภาพหลังสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้นั่งเป็นคณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยเจ้าตัวได้เผยถึงเรื่องนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า“ดิฉันขอขอบพระคุณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ดร.ม่านฟ้า อรปภัตร จันทรสาขา เป็นคณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศของสภาทนายความ ทำหน้าที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยี สื่อและระบบสารสนเทศ ของสภาทนายความ
ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีความสำคัญอย่างยิ่ง การเข้าถึงข้อมูลต่างๆสามารถทำได้ง่ายขึ้นและไม่เพียงแต่ผู้ที่อยู่ในวงการกฎหมายเท่านั้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศของสภาทนายความ ประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาด้านคดีความก็สามารถเข้าถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์และสามารถขอความช่วยเหลือด้านคดีความได้มากขึ้นด้วย เพราะ “เรื่องกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัว” เมื่อดิฉันได้มาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ดิฉันก็จะพยายามให้การติดต่อสื่อสารทุกๆช่องทางกับสภาทนายความสามารถทำได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือบุคลากรในแวดวงกฎหมาย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่อยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือหาที่พึ่ง ที่ปรึกษาทางกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ต่อไป

ดิฉันจะนำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งในด้านการติดต่อสื่อสารองค์กร หรือในด้านสื่อสารมวลชน เพื่อมาใช้พัฒนาต่อยอดระบบการสื่อสารและสารสนเทศของสภาทนายความที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งเพื่อให้ทันต่อสถาณการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบันทางสภาทนายความมีช่องทางการติดต่อ หรือขอความช่วยเหลือ ได้ง่ายและสะดวก โดยมี app “สภาทนายความ on mobile “ และ แอปพริเคชั่นไลน์ของสภาทนายความ ซึ่งเป็นช่องทางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วค่ะ

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านนายกสภาทนายความ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร และผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้ดิชั้นได้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสภาทนายความฯตลอดจนสาธารณะชนทั่วไปมา ณ ที่นี้ “
สำหรับประวัติทางการศึกษาของ “ดร.ม่านฟ้า อรปภัตร จันทรสาขา” มีดังนี้
* จบการศึกษาจากสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 1)

* จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก วิชาการสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ( เกียรตินิยมอันดับ 2)

* จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ( 4.00)