"ก้าวไกล"ไม่เห็นด้วยร่าง พ.ร.บ.เอ็นจีโอ

2021-12-08 15:31:12

 "ก้าวไกล"ไม่เห็นด้วยร่าง พ.ร.บ.เอ็นจีโอ

Advertisement

"ก้าวไกล"ไม่เห็นด้วยร่าง พ.ร.บ.เอ็นจีโอ หวั่นลิดรอนสิทธิองค์ภรภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า ในวันนี้ตัวแทนกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน (ASEAN Parliamentarians for Human Rights : APHR) ได้เข้ามาชี้แจงเบื้องต้นต่อ กมธ. เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยองค์กรไม่แสวงหารายได้ หรือ ร่างพ.ร.บ.เอ็นจีโอ พร้อมทั้ง เตรียมเชิญนายกษิต ภิรมย์ อดีตรมว.ต่างประเทศ ในฐานะคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิกรัฐสภาฯ มาร่วมพูดคุย ว่าหากมีการออกกฎหมายฉบับนี้ จะเป็นการลิดรอนสิทธิ เสรีภาพ ของกลุ่มเอ็นจีโอต่างๆ ซึ่งหลายครั้งได้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศในหลายมิติ

ขณะที่ น.ส.เกตน์สิรี ทศพลไพศาล ตัวแทนกลุ่มสมาชิกรัฐสภา กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ กำหนดให้กลุ่มเอ็นจีโอต้องแจ้งจดแจ้งทะเบียน เป็นการบังคับใช้กฎหมายที่อาจจะขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล และอาจจะจำกัดเสรีภาพในการรวมกลุ่มของประชาชน

นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า พรุ่งนี้ (9 ธ.ค.) ตนจะยื่นกระทู้ถาม รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งเป็นผู้ยกร่างกฎหมายในการตรวจสอบเอ็นจีโอ เป็นการปิดกั้นการแสดงออกของเอ็นจีโอในประเทศไทย ที่เคลื่อนไหวในแง่บวก เกี่ยวกับการบริหารจัดการของภาครัฐ ในส่วนของพรรคก้าวไกล ขอแสดงจุดยืน ว่าพรรคไม่เห็นด้วยที่จะลิดรอนสิทธิองค์กรภาคเอกชน กลุ่มเอ็นจีโอต่างๆ หรือตีตราองค์กรเหล่านี้ในแง่ลบ