โฆษกรัฐบาลเผยร้องทุกข์ 1111 จำนวน 58,344 เรื่อง

2021-12-08 10:25:59

โฆษกรัฐบาลเผยร้องทุกข์ 1111 จำนวน 58,344 เรื่อง

Advertisement

โฆษกรัฐบาลเผยการแจ้งเบาะแส ร้องทุกข์ผ่านช่องทาง 1111 จำนวน 58,344 เรื่อง ยุติไแล้วกว่า 97.05 %

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.  นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยรายงานสถิติการแจ้งเบาะแสเรื่องร้องทุกข์และข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง 1111 ของรัฐบาล ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 6 ธ.ค. 2564 พบว่ามีการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และสอบถามข้อมูลทั้งหมด 58,344 เรื่อง แบ่งเป็น การร้องทุกข์ แจ้งเหตุ/แจ้งเบาะแสเรื่องทั่วไป 10,682 เรื่อง สอบถามข้อมูลและร้องทุกข์เกี่ยวกับ COVID-19 จำนวน 47,662 เรื่อง แยกออกเป็น เรื่องร้องทุกข์ COVID-19 จำนวน 2,603 เรื่อง และสอบถามข้อมูล COVID-19 จำนวน 45,059 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้แล้ว 56,623 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.05 และรอผลการพิจารณาอีก 1,721 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.95

นายธนกร กล่าวอีกว่า ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 5 อันดับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้รับแจ้งจากประชาชนมากที่สุด ได้แก่ 1. ประเด็นด้านการรักษาพยาบาล เช่น เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด สายพันธุ์โอไมครอน 2. ประเด็นปัญหาการใช้ถนน เช่น ขอให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและป้ายเตือนชะลอรถ 3. ประเด็นเสียงรบกวน เช่น ขอให้แก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนจากการรวมกลุ่มดื่มสุรา 4. ประเด็นไฟฟ้า เช่น ขอให้แก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างริมทางดับ/ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง และ 5. ประเด็นการเมือง เช่น ขอชมเชย/ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ

“ท่านนายกรัฐมนตรีมีนโยบายในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ผ่านช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ทั้งสายด่วนรัฐบาล 1111 ตู้ปณ 1111 www.1111.go.th โมบายแอปพลิเคชั่น PSC1111 และจุดบริการประชาชน 1111 ทำเนียบรัฐบาล ที่ให้บริการได้ตลอดเวลา เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของพื่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ยังช่วยพัฒนาการดำเนินการของรัฐบาลในการรับมือกับประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ พร้อมฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งผ่านช่องทางต่าง ๆ ถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่มีท้อและจะเร่งดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมต่อไป” นายธนกร กล่าว