"บิ๊กป้อม"่ห่วงปัญหา PM 2.5 สั่งบังคับใช้ ก.ม.คุมเข้มแหล่งกำเนิด

2021-12-06 10:30:56

"บิ๊กป้อม"่ห่วงปัญหา PM 2.5 สั่งบังคับใช้ ก.ม.คุมเข้มแหล่งกำเนิด

Advertisement

"บิ๊กป้อม"่ห่วง PM 2.5 กระทบประชาชน  สั่งถอดบทเรียนรับมือปัญหา บังคับใช้กฎหมายเข้มงวดคุมเข้มแหล่งกำเนิด


เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.  พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรรี มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ความกดอากาศสูงจากจีนคลุมไทย ทำให้สภาพอากาศนิ่ง ลมสงบและชั้นบรรยากาศผกผัน คล้ายฝาชีครอบ ส่งผลให้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากหมอกควันข้ามแดน ไฟไหม้ป่าพรุ โดยเฉพาะแหล่งกำเนิดหลักจากการจราจร รถยนต์ดีเซล การเผาในที่โล่งและโรงงานอุตสาหกรรม มีการสะสมมากขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้นใน จว.ต่างๆ ซึ่งบางพื้นที่เกินค่ามาตรฐาน และมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว พล.ประวิตรจึงได้สั่งการให้ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ  ขับเคลื่อนแผนรับมือป้องกันและแก้ปัญหา PM 2.5 ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติที่จัดทำขึ้นทันที โดยย้ำให้ถอดบทเรียนที่ผ่านมา รับมือกับทั้งปัญหาฝุ่นพิษ ไฟป่าและหมอกควัน และร่วมกับส่วนราชการต่างๆระดับพื้นที่ ให้ความสำคัญครอบคลุมทั้ง การสื่อสาร การป้องกันและการเผชิญเหตุไปพร้อมๆกัน โดยต้องเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ การป้องกันและลดประสิทธิภาพที่ต้นทาง และการบริหารจัดการมลพิษ และให้เฝ้าระวังให้การช่วยเหลือดูแลกลุ่มเสี่ยงโดยใกล้ชิด


พล.อ.ประวิตร ยังย้ำให้ประสานและต้องได้รับความร่วมมือกับหลายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มความเข้มงวดคุมเข้มแหล่งกำเนิด ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย กำหนดมาตรการและขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ประชาชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายจิตอาสามีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับทุกกลุ่มเป้าหมายไปพร้อมๆกัน ทั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการควบคุมพื้นที่และสภาพคล่องการจราจร ไม่ให้เกิดการมีการสะสมของรถในเขตเมืองมากเกินไป กระทรวงคมนาคม ในส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งลดมลพิษจากยานพาหนะ การตรวจสภาพรถควันดำ การควบคุมและใช้ยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซล โดยเฉพาะรถสาธารณะ  กระทรวงพลังงาน ในการส่งเสริมและขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการน้ำมัน นำน้ำมันดีเซลที่มีค่ากำมะถันต่ำ หรือคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่า EURO 5 ออกมาขายในช่วงวิกฤต กระทรวงมหาดไทย ในการเตรียมการรับมือกับการป้องกันอัคคีภัย และการควบคุมการเผาในที่โล่งในพื้นที่ท้องถิ่น กระทรวงอุตสาหกรรม ในการตรวจและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร ในการควบคุมการจราจร การก่อสร้างขนาดใหญ่ และการประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียว กระทรงเกษตรและสหกรณ์ ในการทำความเข้าใจกับเกษตรกรไม่ให้มีการเผาวัสดุทางการเกษตรและใช้การฝังกลบทดแทน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำแนวกันไฟและลดเชื้อเพลิงใกล้ป่า เพื่อมิให้เกิดไฟป่า รวมทั้งกระทรวงต่างประเทศ ในการประสานกับประเทศเพื่อนบ้าน ลดปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนในช่วงวิกฤตอากาศดังกล่าว