เตือน PM2.5 แนวโน้มสูงขึ้น 6-9 ธ.ค.

2021-12-05 22:42:08

เตือน PM2.5 แนวโน้มสูงขึ้น 6-9 ธ.ค.

Advertisement

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศแจ้งเตือน PM2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น 6-9 ธ.ค.

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานคุณภาพอากาศวันที่ 5 ธ.ค. 564 ปริมาณ PM2.5 กทม.และปริมณฑล ตรวจพบอยู่ในช่วง 25-48 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มกค./ลบ.ม.) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ (มาตรฐานไม่เกิน 50 มกค./ลบ.ม.) แต่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากวันก่อนหน้า ศกพ. คาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ในพื้นที่ กทม.จะมีแนวโน้มสูงขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ธ.ค.2564 ดังนั้น เพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ศกพ. ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง ใช้รถเท่าที่จำเป็น เฝ้าระวังรักษาสุขภาพอนามัย และตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก Air4Thai ก่อนออกจากบ้าน หากท่านอยู่บริเวณพื้นที่มีปริมาณ PM2.5 สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือ พื้นที่สีส้ม ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทั้งแบบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง และแบบค่าเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com หรือทางแอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK ท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพอากาศผ่านทาง Facebook Fanpage“ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)