"วิเชียร"คาดเสนอร่าง ก.ม.ลูก 2 ฉบับให้ "ชวน" ก่อนปีใหม่

2021-12-05 22:30:08

 "วิเชียร"คาดเสนอร่าง ก.ม.ลูก 2 ฉบับให้  "ชวน" ก่อนปีใหม่

Advertisement


"วิเชียร"ชี้หลักการร่าง ก.ม.ลูก 2 ฉบับได้ข้อสรุปแล้ว เหลือตรวจสอบรายละเอียด เล็งส่งให้ "ชวน"ก่อนปีใหม่

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมการจัดทำร่างพ.ร.ป.ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่…) พุทธศักราช…(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) กล่าวว่า ขณะนี้หลักการแก้ไขร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับนั้นได้ตกลงหลักการกันหมดแล้ว แต่รายละเอียดของตัวร่างต้องให้คณะทำงานฯมาตรวจเพื่อความสมบูรณ์อีกที คาดว่าจะสรุปเสร็จเร็วๆนี้ ตอนนี้เหลือแค่ดูรายละเอียดและตรวจสอบร่วมกัน โดยจะเสนอให้ประธานรัฐสภาได้ก่อนปีใหม่ ผู้สื่อข่าวถามว่า ร่างของพรรคร่วมรัฐบาลกับร่างของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่างกันอย่างไรบ้าง นายวิเชียร กล่าวว่า ร่างของ กกต.มีมุมมองในการทำงานว่าเมื่อแก้รัฐธรรมนูญแล้ว กกต.จะต้องแก้อะไรบ้างในกฎหมาย ซึ่งอาจจะมีส่วนอื่นที่ไม่ใช่ประเด็นเนื่องจากรัฐธรรมนูญแต่เกี่ยวน้องกับงานของ กกต.เข้ามาด้วย ส่วนร่างของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นการดูในหลักการว่าในรัฐธรรมนูญที่แก้ไขมีประเด็นอะไรที่ต้องแก้ในตัวพ.ร.ป.บ้างเราจะดูในส่วนนี้เท่านั้น แต่ประเด็นเรื่องการบริหารอื่นๆเพื่อความสะดวกเพื่อการทำงานของ กกต.เราไม่เกี่ยวและไม่ได้เสนอ

เมื่อถามว่า ร่างของพรรคร่วมมีสูตรการคำนวณ ส.ส.แบบปัดเศษ ใช่หรือไม่ นายวิเชียร กล่าวว่า ดูตามรัฐธรรมนูญมาตรา 90 บังคับเอาไว้ว่าให้คำนวณสัดส่วนโดยตรงจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ คือ เอาคะแนนรวมบัตรดีของทุกพรรคการเมืองมารวมกันและหารด้วย ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน ก็จะได้เป็นสัดส่วนที่จะเอาไปหารกับคะแนนของพรรคและได้เท่าไหร่ก็จะเป็นจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อที่พรรคนั้นได้ เมื่อรวมกันทุกพรรคแล้วยังไม่ถึง 100 คน ก็จะไปดูว่ามีเศษของพรรคใดมากที่สุดก็จะให้ตามลำดับ สมมติว่าพิจารณาเรียงลำดับถึง3 พรรคครบจำนวน 100 คนแล้ว ก็จะเป็นไปตามนั้น ส่วนเรื่องส่งส.ส.เขตสามารถส่งส.ส.บัญชีรายชื่อได้เป็นเรื่องที่ต้องเขียนอยู่แล้วเพราะกฎหมายเดิมก็เขียนและในหลักการของรัฐธรรมนูญก็มีกำหนดเอาไว้ ไม่ได้แก้หลักการอะไรของเดิมเลย การส่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อต้องส่ง ส.ส.เขตแต่จะส่ง 1 เขต หรือครบทุกเขตไม่ได้เป็นเงื่อนไขเพียงแต่ว่าถ้ามีการส่งส.ส.เขตถึงจะสามารถส่งส.ส.บัญชีรายชื่อได้

เมื่อถามว่า ร่างของทางพรรคร่วมเน้นให้ท่าเทียมกันทุกพรรคใช่หรือไม่ นายวิเชียร กล่าวว่า หลักการข้อแรกคือรัฐธรรมนูญแก้ไขอะไรเราเสนอแก้เท่าที่มีผูกพันและจำเป็นตามที่รัฐธรรมนูญแกไข ข้อสอง การพิจารณาว่าจะไปทิศทางใดก็ต้องดูตามหลักการในรัฐธรรมนูญที่เขียนเอาไว้ เช่น การส่งส.ส.บัญชีรายชื่อ ส.ส.เขต ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 90 เขียนบอกไว้ถึงจะส่งส.ส.บัญชีรายชื่อได้ ต้องส่งส.ส.เขตแล้วถึงจะสามารถส่งส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ใช่ว่าส่งส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วถึงจะมาส่งส.ส.เขต ซึ่งในรัฐธรรมนูญได้บังคับไว้ เราดูตามหลักเกณฑ์ฉะนั้นผลของการแปลความหมายจากรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไร เราก็ต้องบัญญัติให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนี่คือหลักการที่เราทำ ส่วนประเด็นว่าจะไปเอื้อใครเพื่อช่วยเหลือใครเราไม่ได้พิจารณาแต่เราพิจารณาตามความหมายของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้