พรรคเล็กเฮสูตรปาร์ตี้ลิสต์มีสิทธิได้ ส.ส.

2021-12-03 11:41:46

พรรคเล็กเฮสูตรปาร์ตี้ลิสต์มีสิทธิได้ ส.ส.

Advertisement

พรรคเล็กเฮคณะทำงานวิปรัฐบาลได้ข้อยุติ สูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ให้สิทธิพรรคเล็กได้ ส.ส. 

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท ในฐานะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ( วิปรัฐบาล) กล่าวถึงผลการประชุมคณะทำงานวิปรัฐบาล เพื่อยกร่างพ.ร.ป.ที่ใช้ในการเลือกตั้งว่า จากกรณีที่กลุ่มพรรคเล็กร่วมรัฐบาล ได้เสนอความเห็นและประเด็นที่ต้องการให้บัญญัติไว้ในร่างพ.ร.ป. ทั้ง 2 ฉบับ คือร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่วิปรัฐบาลจะเสนอต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภานั้น ล่าสุดมีความเห็นที่เป็นข้อยุติร่วมกันแล้ว คือ 1.ประเด็นการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะกำหนดวิธีคิดคำนวณ ที่มีหลักการว่า ให้ พรรคการเมืองที่ได้คะแนนค่ำกว่าคะแนนหารเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คน มีสิทธิ์ได้ส.ส. กรณีที่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไม่ครบ 100 คน โดยให้ใช้คะแนนของพรรคเรียงลำดับตามสัดส่วนคะแนนที่ได้รับ เพราะเศษคะแนนของพรรคที่ได้ไม่ถึงคะแนนเฉลี่ย เมื่อรวมคะแนนที่ประชาชนเลือกควรได้ส.ส. ด้วย

นายโกวิทย์ กล่าวด้วยว่า 2. สิทธิที่จะส่งผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ ต้องเกิดขึ้นหลังจากที่ส่ง ส.ส.เขตแล้ว ทั้งนี้ไม่ได้กำหนดจำนวนเขตที่ให้ส่งผู้สมัครส.ส.ไว้ ดังนั้นจึงหมายความว่า ส่ง ส.ส. 1 เขต สามารถส่งส.ส.บัญชีรายชื่อได้ 3. การคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส. จะยังคงใช้หลักการการคัดสรรเบื้องต้น แต่ได้ปรับเกณฑ์การสรรหาโดยให้สิทธิตัวแทนประจำจังหวัด จำนวน 150 คน จากเดิมที่กำหนดให้ใช้ตัวตัวแทนจากเขตเลือกตั้ง เขตละ 100 คน หรือใช้สาขาพรรค ที่กำหนดจำนวน 500 คน 4. การกำหนดให้สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียม จากกฎหมายเดิมกำหนดให้ ชำระแบบรายปีๆละ ไม่ต่ำกว่า 50 บาท หรือตลอดชีพ 1,000 บาท โดยจะปรับให้เป็น 200 บาทตลอดชีพ และ 5.ข้อกำหนดให้พรรคการเมืองต้องหาสมาชิกพรรคเพื่อดำรงสถานะความเป็นพรรคการเมือง ที่กำหนดให้ภายใน 5 ปีต้องหาสมาชิกพรรคให้ได้ 30,000 คน เปลี่ยนเป็น ภายใน 1 ปี ต้องมีสมาชิก 2,000 คนและภายใน 3 ปี มีสมาชิก 5,000 คน

นายโกวิทย์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ยังมีประเด็นที่คณะทำงานเห็นไม่ตรงกันและต้องถกในรายละเอียดอีกครั้ง คือ ประเด็นว่าด้วยการกำหนดหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.ที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนา ต้องการให้แยกหมายเลข ระหว่าง ส.ส.เขต และแบบบัญชีรายชื่อ ขณะที่พรรคอื่นเห็นด้วยให้ใช้เบอร์เดียวกันทั้ง ผู้สมัครแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อ อย่างไรก็ดีในประเด็นที่เห็นต่างหากไม่ได้ข้อสรุปได้ตกลงว่าจะให้แต่ละพรรคใช้กลไกของกรรมาธิการ และการแปรญัตติพิจารณา อย่างไรก็ตามจากการหารือของคณะทำงาน ขณะนี้ให้ฝ่ายเลขาคณะทำงาน ยกร่างเนื้อหาแล้ว และในการประชุมสัปดาห์หน้าจะนำเนื้อหาเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง จากนั้นในสัปดาห์ถัดไปจะเชิญกกต. หารืออีกครั้ง และคาดว่าจะเสนอร่างแก้ไขต่อรัฐสภาได้ช่วงเดือน ม.ค.65