"วิลาศ"ยื่น ป.ป.ช.สอบเลขาธิการสภาฯปมก่อสร้างรัฐสภา

2021-12-02 21:15:27

"วิลาศ"ยื่น ป.ป.ช.สอบเลขาธิการสภาฯปมก่อสร้างรัฐสภา

Advertisement

"วิลาศ"ยื่นป.ป.ช.สอบเลขาธิการสภาฯ  หลังพบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ผิดสเป็กหลายจุด 

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.  ที่สำนักงานป.ป.ช.  นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ให้ตรวจสอบเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  รองเลขาธิการสภาฯ และคณะ กรณีไม้ปูพื้นบริเวณโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ที่น่าเชื่อว่าอาจจะไม่เป็นไปตามแบบ ทำให้รัฐเสียหายหลายประการ  นอกจากนี้ยังขอให้ตรวจสอบการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่จงใจฝ่าฝืน ม.157  เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกรัฐสภาว่าการทำสีผนังห้องทำงานสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 215 ห้อง จากทั้งหมด 750 ห้อง  ไม่เป็นไปตามแบบและข้อกำหนดในสัญญา  จึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวอาจไม่ชอบด้วยสัญญาและส่อว่าอาจจะมีการฝ่าฝืน มาตรา 97 แห่งพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทำให้รัฐเสียหายหรือไม่  จึงขอให้ ป.ป.ช.ดำเนินการตรวจสอบ