"เทพไท"เปิดกว้างรับฟังทุกฝ่ายไม่มีธงเปิดกาสิโนถูก ก.ม.

2021-12-02 20:51:16

 "เทพไท"เปิดกว้างรับฟังทุกฝ่ายไม่มีธงเปิดกาสิโนถูก ก.ม.

Advertisement

"เทพไท"เปิดกว้างพร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่าย ยังไม่มีธงเปิดกาสิโนถูกกฎหมายหรือไม่ ยึดประโยชน์ประเทศชาติสูงสุด

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า  วันนี้ 2 ธันวาคม ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาญัตติขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่เเล้ว และวันนี้ผู้เสนอญัตติ 12 คน ได้อภิปรายสรุปญัตติ ก่อนจะลงมติ เพื่อตั้ง กมธ.วิสามัญชุดหนึ่ง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้ตั้ง กมธ. ด้วยคะแนน 310 ต่อ 9 งดออกเสียง 10 เสียง ทั้งนี้ ได้ตั้งคณะกมธ.วิสามัญฯ จำนวน 60 คน และกำหนดระยะเวลาทำงาน 90 วัน ในสัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ ได้เสนอ นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช นายมนตรี ปาน้อยนนท์ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี ส.ส.สุราษฎร์ธานี และในสัดส่วนรัฐบาล อีก2คน คือ นายสุทัศน์ เงินหมื่น และนายชัยชนะ เดชเดโช

ผมขอขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้มอบหมาย ให้ผมเข้าไปทำหน้าที่เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญในครั้งนี้ ซึ่งจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ แม้ว่าส่วนตัวจะไม่ใช่ผู้มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรงก็ตาม และยังไม่มีธงใดๆว่าจะเห็นด้วยหรือคัดค้าน แต่จะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวพูดคุย หาข้อมูลจากเพื่อนกรรมาธิการหลายคน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรง และขอขอบคุณอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทอง ที่ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายใครได้ใครเสีย ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2537 แต่ยังมีเนื้อหาที่ยังทันสมัยครอบคลุมเกือบทุกด้าน จะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย และพร้อมเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ทั้งผลดีและผลเสียของการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร หรือเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน