"อนุทิน-ผอ.อนามัยโลก"หารือแผนควบคุมโควิด

2021-12-01 20:36:31

"อนุทิน-ผอ.อนามัยโลก"หารือแผนควบคุมโควิด

Advertisement

"อนุทิน"หารือ ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก หารือแผนควบคุมโควิด- 19 ผลักดันไทยเข้า WHO BioHub system 

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยพิเศษ เพื่อเดินหน้าผลักดันข้อตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วยการควบคุมโรคระบาด “Special session of the World Health Assembly to consider developing a WHO convention, agreement or other international instrument on pandemic preparedness and response” ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2564 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 


ทั้งนี้นายอนุทิน ได้เข้าพบนายเทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) โดยหารือถึงแนวทางการควบคุมโควิด- 19 ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องว่าการให้บริการวัคซีน อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม มีความจำเป็นอย่างยิ่ง และขอให้ประเทศสมาชิกเครือข่ายเร่งฉีดวัคซีนให้กับพลเมือง สำหรับประเทศไทยให้บริการวัคซีน บนพื้นฐานการตระหนักถึงความจำเป็นในการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพแก่ประชาชนอย่างครอบคลุม โดยประเทศไทย ฉีดวัคซีนแก่ประชาชนเกินกว่า 60% ของประชากรแล้ว บรรลุแผนการเบื้องต้น ขณะที่คนไทยกว่า 70% ได้รับวัคซีน สอดคล้องกับเป้าหมาย WHO ที่ทั่วโลกต้องได้วัคซีน 70% ของประชากร การให้บริการวัคซีนของเรา เป็นไปด้วยอัตราที่น่าพอใจ แต่ที่น่ากังวลคือภาพรวมการเข้าถึงวัคซีนจากทั่วโลก ผอ.องค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า ประเทศยากจนจำนวนมาก ยังขาดแคลนวัคซีน ซึ่งตราบใดที่การให้บริการวัคซีนไม่ทั่วถึง โลกก็ยังไม่ปลอดภัย สำหรับประเทศไทย เข้าใจสถานการณ์ และพร้อมบริจาควัคซีนแก่ชาติอื่น เมื่อเรามั่นใจในจำนวนวัคซีนที่สำรองไว้ ไปจนถึงจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน ต้องอยู่ในจุดที่มากพอ


นอกจากนั้น ทางไทยได้หารือกับ ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยได้เข้าไปเป็นสมาชิก WHO BioHub system ซึ่งเป็นเครือข่ายบูรณาการด้านความรู้และเทคโนโลยี ในการจัดการโรคระบาด รวมถึงโควิด -19 ด้วย โดยไทยหวังว่า จะได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติ เพราะประเทศไทยเอง ได้ชื่อว่ามีระบบสาธารณสุขมูลฐานที่เข้มแข็ง ซึ่งความรู้ และเทคโนโลยี ที่สั่งสมมา ล้วนมีประโยชน์กับนานาประเทศทั่วโลก


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการหารือกับ ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก นายอนุทิน ได้เข้าพบ กับ  ผอ.บริหารโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (United Nations Programme on HIV/AIDS - UNAIDS) เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการประสานงานโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS Programme Coordinating Board : PCB) ในปี 2565 จากนั้น ได้หารือทวิภาคีกับอดีตประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ รวมไปถึงการหารือร่วมกับ รมว.สาธารณสุขของสิงคโปร์