ประจวบฯเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิดเชิงรุก

2021-12-01 20:22:26

ประจวบฯเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิดเชิงรุก

Advertisement

ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก สู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.นายเสถียร เจริญเหรียญ ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด- 19 เชิงรุก ที่โรงยิมเนเซี่ยม 2 สนามกีฬากลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นพ.วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นพ.ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสินาทร โอ่เอี่ยม ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี มีบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ มาให้บริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 1 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทางระบบหมอประจวบพร้อม Version2 ลำดับคิวที่ 1,201-1,700 และผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 การให้บริการวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาตามนัดเดิม (มีใบนัด) จำนวน 100 ราย และการให้บริการวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า  เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม (ที่มีรายชื่อตามประกาศของ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 100 ราย

นพ.ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลรณรงค์สัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนสู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.– 5 ธ.ค. 2564  รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จึงได้เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก นอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมารับการฉีดวัคซีนให้ถึงตามเป้าหมายภาพรวมทั้งประเทศ ส่วนประชาชนที่ยังเป็นกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของวัคซีนหรือยังรอชนิดวัคซีนที่ต้องการ จะมีการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อจะได้มาเข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งต่อไป

ด้าน นายเสถียร เจริญเหรียญ  ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายเปลี่ยนสูตรการฉีดวัคซีนโควิด-19 ใหม่ เป็นเข็ม 1 แอสตราเซเนก้า เข็ม 2 ไฟเซอร์ และเชิญชวนคนไทยเร่งรับวัคซีน โดยจัดให้มีการรณรงค์สัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนสู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส ในส่วนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีการให้บริการฉีดวัคซีนโควิดในประชากรทุกกลุ่มครบ 2 เข็มแล้วจำนวน 344,817 คน คิดเป็นร้อยละ 67.52 ของประชากรในจังหวัด เฉพาะพื้นที่ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ มีประชาชนได้รับวัคซีนโควิดจำนวน 51,636 คน คิดเป็นร้อยละ 67.52 ของประชากรทั้งหมดในอำเภอ จะเห็นว่าความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนยังไม่ได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป หากประชาชนได้รับวัคซีนครอบคลุมและเร็วมากเท่าใด ก็จะสามารถเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัย ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น