ชาวชัยภูมิลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

2021-11-17 02:00:15

 ชาวชัยภูมิลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

Advertisement

ชาวชัยภูมิลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตชาวนาไทย

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านกระจวน หมู่ 4 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือเพื่อนบ้านในชุมชน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ที่ทำติดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยแต่ละคนจะเว้นระยะห่างในการเกี่ยวข้าว และมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กันแล้วทุกคน โดยการลงแขกในครั้งนี้ มีชาวบ้านมาร่วมด้วยช่วยกันกว่า 20 คน ผลัดเปลี่ยนช่วยเหลือซึ่งกันและ ซึ่งเป็นกิจกรรมย้อนยุควิถีชาวนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 


นางปราณี ศรียางนอก เผยว่า การลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ ถือเป็นวิถีชาวนาเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยในการเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิมของบรรพบุรุษ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจในวิถีไทย สร้างความรักสามัคคีกันในชุมชน เพื่อยึดถือเกษตรแบบวิธีพอเพียง อีกทั้งเมื่อถึงช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวถือว่าสืบประเพณีไทยดั้งเดิมของไทยให้คนรุ่นใหม่ในสังคมไทยได้เห็นภาพวิถีชีวิตชาวนาในอดีตที่มีความรัก ความผูกพันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มีเงินค่าจ้างเข้ามาเกี่ยวข้องจากประเพณีนี้ และยังเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาร่วมฟื้นฟูประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทยในยุคดิจิทัลเช่นนี้