กทม.เร่งเยียวยาน้ำล้นตลิ่ง

2021-11-16 14:23:35

กทม.เร่งเยียวยาน้ำล้นตลิ่ง

Advertisement

กทม.เร่งเยียวยาประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงล้นตลิ่ง

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.  นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการระบายน้ำ สำนักพัฒนาสังคม สำนักการคลัง สำนักงานเขต และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)  สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนสูง เมื่อวันที่ 8-9 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง และส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนนอกคันกั้นน้ำ และบริเวณแนวฟันหลอ โดยมีเขตที่อยู่แนวริมแม่น้ำและได้รับผลกระทบ จำนวน 19 เขต ได้แก่ 1. เขตบางซื่อ 2. เขตดุสิต 3. เขตพระนคร 4. เขตสัมพันธวงศ์ 5. เขตบางรัก 6. เขตสาทร 7. เขตบางคอแหลม 8. เขตยานนาวา 9. เขตคลองเตย 10. เขตพระโขนง 11. เขตบางนา 12. เขตทวีวัฒนา 13. เขตตลิ่งชัน 14. เขตบางกอกน้อย 15. เขตบางกอกใหญ่ 16. เขตธนบุรี 17. เขตคลองสาน 18. เขตบางพลัด และ 19. เขตราษฎร์บูรณะ สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้ดำเนินการในเบื้องต้นไปแล้วนั้น สำนักพัฒนาสังคมสนับสนุนอาหารกล่องจากรถครัวสนามพร้อมน้ำดื่ม นอกจากนี้ ยังจัดทีมอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. บริการตรวจสภาพและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ พัดลม เตารีด เครื่องซักผ้า เป็นต้น ให้กับประชาชนชุมชนเจ้าพระยาสยาม และวังพระองค์เจ้าพร้อม เขตบางพลัด และจะให้บริการประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ และวัดกลาง ดาวคะนอง เขตธนบุรี ในลำดับต่อไป

สำหรับแนวทางทางการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่เร่งดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 โดยการให้ความช่วยเหลือ อาจจะให้เป็นเงิน วัสดุสิ่งของหรือบริการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นของผู้ประสบภัยแต่ละราย แบ่งเป็น 1. ประเภทการเงิน อาทิ ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว เงินทุนประกอบอาชีพ 2. ประเภทสิ่งของ อาทิ วัสดุสมทบสร้างหรือซ่อมแซมบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัย เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค เครื่องครัว เครื่องมือประกอบอาชีพ และ 3. ประเภทบริการ อาทิ ค่าอาหารจัดเลี้ยงวันละไม่เกิน 3 มื้อ ค่าจัดสร้างหรือดัดแปลงสถานที่พักชั่วคราว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ของสำนักพัฒนาสังคม ประเภทค่าใช้จ่าย ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรีด้วย ซึ่งได้เร่งให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานสำนักงานเขตพื้นที่ร่วมกันสำรวจข้อมูลความเสียหายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์นี้ (19 พ.ย. 64) โดยคาดว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้า