"ชลน่าน"ขอ 84 เสียง ส.ว.รับหลักการร่างแก้ รธน.

2021-11-16 14:09:23

"ชลน่าน"ขอ 84 เสียง ส.ว.รับหลักการร่างแก้ รธน.

Advertisement

"หมอชลน่าน"ขอ 84 เสียง ส.ว.รับหลักการร่างแก้ รธน.ฉบับ ปชช. ห่วงม็อบลงถนน

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมรัฐสภา โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ฉบับภาคประชาชน

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) อภิปรายเป็นคนแรก ว่า มติที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านจะรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างเป็นเอกฉันท์ ในวาระที่ 1 โดยมีเหตุผลหลักๆ ที่พิจารณาด้วยการใช้สติปัญญาอย่างรอบคอบ พร้อมอยากให้พรรคร่วมรัฐบาล และส.ว. พิจารณาไตร่ตรองด้วยวิจารณญาณ เห็นความสำคัญของประเทศชาติบ้านเมือง ที่มาจากผลพวงของการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ ที่สร้างวิกฤต กระทบไปถึงเศรษฐกิจและมิติสังคม โดยเฉพาะประเด็นการสืบทอดอำนาจที่มีกลไกเขียนไว้ชัดเจน ดัดแปลงระบบเลือกตั้ง ปัดเศษผู้แทน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไข หากรับร่างวาระที่หนึ่ง ประเทศจะผ่อนคลายในทุกองคาพยพ ตนขอเสียง ส.ว. 84 เสียง ให้เห็นแก่ประเทศ เพราะหากรัฐสภาแห่งนี้ ไม่ได้เป็นที่คาดหวังของประชาชน หนทางต่อไปคือการลงท้องถนน จึงขอให้ช่วยปลดวิกฤตนี้ ส.ว. หลายคน มีความรู้ความสามารถ ในระดับท็อปเท็น ของประเทศ เพียงแต่เข้าสู่อำนาจด้วยวิธีการที่ผิด จึงเห็นว่าไม่ควรหักดิบ แต่ให้ส.ว.อยู่ในอำนาจจนครบวาระ เนื่องจากเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่าน แต่ให้จำกัดหน้าที่และอำนาจตามความเหมาะสม

ด้านนายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  อภิปรายว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับข้อเสนอการปรับโครงสร้างศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ควรไปยุ่งเลอะไปหมด เหมือนเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญ แต่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีหลักการรับไม่ได้เยอะ โดยเฉพาะการตัดวุฒิสภา ให้เหลือแค่สภาผู้แทนราษฎรสภาเดียว เป็นอันตราย กฎหมายจะออกใช้โดยไม่มีวุฒิสภากลั่นกรอง เพราะหลายครั้งสภาฯก็ผิดพลาด ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยเป็นแถวหน้าให้มีบัตรเลือกตั้ง 2ใบ แต่ร่างฉบับนี้ให้กลับมาใช้บัตรใบเดียว ทั้งที่รัฐสภาเพิ่งลงมติเห็นชอบให้ใช้บัตร 2ใบ มีการทูลเกล้าฯไปแล้ว ขณะที่ข้อเสนอการยกเลิกมาตรา 279 ไม่ให้มีการนิรโทษกรรม ป้องกันการรัฐประหารนั้น ไม่สามารถช่วยป้องกันการทำรัฐประหารได้ เพราะสิ่งแรกที่คณะรัฐประหารทำคือ การยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ ต่อให้แก้ไขอย่างไรก็ไม่สามารถป้องกันรัฐประหารได้