"น้องไข่เน่า" ควง ไฮโซลูกนัท" บุกสภาขอแก้ ก.ม. ดันหนังโป๊ถูก ก.ม.

2021-11-16 13:28:06

"น้องไข่เน่า" ควง ไฮโซลูกนัท" บุกสภาขอแก้ ก.ม. ดันหนังโป๊ถูก ก.ม.

Advertisement


กลุ่มเจริญ Porn พร้อม "ไฮโซลูกนัท-น้องไข่เน่า" ยื่นหนังสือขอแก้ ก.ม. ดันหนังโป๊ถูก ก.ม.

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ที่รัฐสภา กลุ่มเจริญ Porn นำโดยนายอรรถพล ไข่ทอง หรือ เบลขอบสนาม พร้อมด้วยนายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย หรือ "ไฮโซลูกนัท" รวมทั้ง "น้องไข่เน่า" ดาวดัง onlyfans พร้อมคณะ เข้ายื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอยื่นเรื่องริเริ่มเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ (พ.ศ...)

นายอรรถพล กล่าวว่า การยื่นครั้งนี้ต้องการแก้ไขกฎหมายมาตรา 287 ว่าด้วยเรื่องสื่อลามกอนาจาร เพราะเราอย่าให้สังคมแยกออกจากคำว่าศิลปธรรมอันดีงามและลามกอนาจาร เนื่องจากปัจจุบันควรแยกสื่อบันเทิงกับสื่อทางเพศออกจากเยาวชนอย่างชัดเจน ไม่ใช่เอากฎหมายไปกดทับแล้วเอาศิลปธรรมอันดีไปปะหน้าเพียงอย่างเดียว เราจึงต้องยื่นรายชื่อ 20 รายชื่อ เพื่อแสดงเจตจำนเพื่อแก้ไขกฎหมายดังกล่าว

ด้าน นายธนันต์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนการเมืองภาคประชาชนไม่จำเป็นต้องเรียกร้องประชาธิปไตยโดยตรงเพียงอย่างเดียว การเรียกร้องประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพหรือชีวิตความเป็นอยู่ หรือเสรีภาพกับการใช้ชีวิตแต่ละวัน ในช่วงที่มีวิกฤตโควิดระบาดประชาชนคนไทยได้เข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่อนุญาตให้เข้ามาผลิตวิดีโอและรูปภาพเชิงศิลปะซึ่งเป็นภาพยนตร์แบบผู้ใหญ่ ที่มีตลาดสามรารถหารายได้ในการครองชีพได้ แต่ด้วยกฎหมายที่ล้าหลังทำให้ผู้ประกอบการถูกปิดกั้นการประกอบอาชีพ ในช่วงที่มีวิกฤตโควิดและผู้ประกอบการยังถูกด้อยค่าความเป็นมนุษย์ด้วยบริบทของสังคมมี่ผูกติดกับคำว่าลามกอนาจารกับศีลธรรมอันดีที่ไม่เป็นบรรทัดฐานและไม่เคยตรงกัน ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ต้องเลิกเอาบรรทัดฐานของคำว่าคนดีของกลุ่มหนึ่งมาบังคับใช้คนที่เหลือ ควรเปิดกว้างให้มีเสรีภาพอนุญาตให้คิดและทำเองได้โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น พวกเราเห็นตรงกันว่าหนังผู้ใหญ่ หรือเรียกกันง่ายๆ ว่า หนังโป๊ ไม่ได้ทำร้ายใคร ตราบใดที่มีการควบคุมผู้ผลิต เช่น หนังโป๊เด็ก หนังโป๊ที่มีเนื้อหารุนแรง ก็ควรผิดกฎหมาย แต่หนังโป๊ที่มีเนื้อหาสวยงาม สนุกสนาน เป็นเรื่องบันเทิง ควรจะได้รับการเปิดกว้างให้มีเสรีภาพในการแสดงออกได้ และไม่ควรมีใครด้อยการความเป็นมนุษย์ในการแสดงออกสิ่งๆ นั้น 

ส่วน นพ.สุกิจ กล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไปตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้ผู้ริเริ่มรับทราบ เพื่อไปดำเนินการรวบรวมรายชื่อให้ครบ 10,000 ชื่อ เพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายต่อไป.