"เสรี" เชื่อ พท. งดออกเสียงร่างแก้ไข รธน.ฉบับ ปชช.

2021-11-15 13:29:27

"เสรี" เชื่อ พท. งดออกเสียงร่างแก้ไข รธน.ฉบับ ปชช.

Advertisement


"เสรี" เชื่อ พท. งดออกเสียงร่างแก้ไข รธน.ฉบับประชาชน คาดรัฐสภาโหวตไม่ถึงกึ่งหนึ่งแน่นอน

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า วุฒิสภา จัดเวทีชี้แจงและรายละเอียดเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....ฉบับภาคประชาชนที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ แกนนำกลุ่มรีโซลูชั่น กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,247 คน เป็นผู้เสนอ ที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา วาระแรก ในวันที่ 16พ.ย.นี้ ว่าจะรับหลักการหรือไม่ โดยมีนายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. และ นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. เป็นผู้นำเสนอ

นายเสรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการชี้แจงและรับฟัง ว่า มี ส.ว. จำนวนมากเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีหลายประเด็นที่พิจารณา รวมถึงแนวโน้มของการออกเสียงของส.ว. ว่า จะไม่ให้ผ่านเนื้อหาดังกล่าว เพราะมีความย้อนแย้งกับร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ.... ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง ที่รัฐสภาลงมติเห็นชอบไปแล้ว และเชื่อว่า การลงมติของรัฐสภาในวาระรับหลักการ ที่ต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ของสองสภา จะไม่ได้รับเสียงเกินครึ่งแน่นอน เพราะขณะนี้ทราบว่า พรรคพลังประชารัฐ ประกาศว่าไม่รับเนื้อหา ส่วนพรรคเพื่อไทย เชื่อว่าจะงดออกเสียง เนื่องจากเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่เสนอให้ ส.ส. มี 500 คน แบ่งเป็น ส.ส.เขต 350 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คนนั้นย้อนแย้งกับร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับที่รอการประกาศใช้ โดยพรรคเพื่อไทยลงมติสนับสนุน หากพรรคเพื่อไทยลงมติรับหลักการ จะเกิดคำถามด้วยว่า พรรคเพื่อไทยเล่นอะไร ดังนั้นไม่ต้องจับจ้อง ว่า ส.ว. จะลงมติให้ถึง 1 ใน 3 หรือไม่ เพราะเสียงรับหลักการอาจไม่ถึงกึ่งหนึ่งด้วยซ้ำ

นายเสรี กล่าวต่อว่า ในวงหารือของ ส.ว. ยังพิจารณาต่อประเด็นที่มีผู้คาดการณ์ว่า หากรัฐสภาคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน จะทำให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองรุนแรงโดยมองว่า การชุมนุมยังคงเกิดขึ้นและไม่สามารถนำประเด็นไปปลุกม็อบเพิ่มเติมได้ ส่วนตัวมองด้วยว่าการชุมนุมของประชาชนเกิดขึ้นมาก่อนที่รัฐสภาจะพิจารณา และมีความรุนแรงอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นหากรัฐสภาไม่รับเนื้อหา เชื่อว่าการชุมนุมยังคงมีอยู่ในจำนวนเท่าที่มี

“ผมขอถามกลับว่า หากรัฐสภารับร่างแก้ไขม็อบจะยุติชุมนุมเลยหรือไม่ ข้อเท็จจริงคือไม่ เพราะการชุมนุมเรียกร้องเป็นประเด็นอื่น ส่วนกรณีร่างแก้รัฐธรรมนูญที่เสนอมานั้น เชื่อว่าเป็นเจตนาที่จะเสนอเพื่อหาเหตุชุมนุม และตั้งใจเสนอเนื้อหาที่ไม่ต้องการให้ผ่านรัฐสภา และให้ส.ว. ตกเป็นแพะรับบาป” นายเสรี กล่าว

เมื่อถามว่า ผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทักท้วงว่าส.ว.ควรฟังคำอธิบายก่อนตั้งธงคว่ำ นายเสรี กล่าวว่า ส.ว. รับฟัง และนำร่างกฎหมาย เนื้อหา รวมถึงรายละเอียดพิจารณาอย่างรอบด้าน และเห็นว่าการเสนอเนื้อหาลักษณะดังกล่าวนั้น เจตนาคือไม่ต้องการให้ผ่านการพิจารณา อย่างไรก็ดี ส.ว. พร้อมจะอภิปรายในวาระก่อนรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เบื้องต้นมีส.ว. เข้าชื่อขออภิปรายแล้ว 15 คน