"หญิงหน่อย" หนุนพัฒนาอ่างเก็บน้ำพลับพลาแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วม

2021-11-14 21:54:32

"หญิงหน่อย" หนุนพัฒนาอ่างเก็บน้ำพลับพลาแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วม

Advertisement

"หญิงหน่อย" ลุยร้อยเอ็ด หนุนพัฒนาอ่างเก็บน้ำพลับพลาแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม พื้นที่การเกษตรทุ่งกุลากว่า 3 แสนไร่ 


เมื่อวันที่ 14 พ.ย.  ที่บ้านโพธิ์แท่น อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วย นายชัชวาล แพทยาไทย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย เยี่ยมชมพื้นที่แก้มลิงพันไร่ พร้อมรับฟัง แนวทางการพัฒนาพื้นที่ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพลับพลา จ.ร้อยเอ็ด จากการรับฟังการบรรยายสรุป พบว่าการพัฒนาพื้นที่ จะช่วยให้ประบบชลประทานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยส่งน้ำไปยังพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง พื้นที่การเกษตร ทุ่งกุลาร้องไห้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลังการศึกษา จากคณะทำงานพรรคไทยสร้างไทย จ.ร้อยเอ็ด ประเมินถึงความเป็นไปได้ จึงขอความร่วมมือชลประทานให้ออกแบบ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ ก่อนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมพัฒนาที่ดิน หรือกระทั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งทั้งหมดหากสามารถบูรณาการร่วมกันได้ แผนงานดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นได้จริง สามารถดูแลพื้นที่ทั้งหมดของทุ่งกุลาร้องไห้ได้ สำหรับแผนงานดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงมิติของการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วย


โดยฝ่ายนายช่างชลประทาน พื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า หากโครงการดังกล่าวถูกต่อยอดให้เกิดเป็นรูปธรรมได้จริง จะสามารถดูแลพื้นที่ทั้ง จ.ร้อยเอ็ดรวมถึงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ให้ได้รับประโยชน์ คุ้มค่ากับการลงทุน เบื้องต้นประเมินการใช้งบประมาณไว้ที่ 140 ล้านบาท ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่การเกษตรและสามารถ ทำการประมง การท่องเที่ยวไปพร้อมกัน โดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 3 แสนไร่