ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์พบสื่อเร่งประชาสัมพันธ์นโยบาย 8 ด้าน

2021-11-14 18:09:33

 ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์พบสื่อเร่งประชาสัมพันธ์นโยบาย 8 ด้าน

Advertisement

 ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์พบสื่อเร่งประชาสัมพันธ์นโยบาย 8 ด้านของจังหวัด


เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ  ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ นางฐิตยาภา เจริญเหรียญ นายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่พร้อมแนะนำตัว นางฐิรัตทียา สุภาชัย ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งประชาสัมพันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์คนใหม่แทนคนเก่าที่เกษียณอายุราชการ และ น.ส.อรอนงค์ บัวแก้ว ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระบบ F.M. ความถี่ 102.25 เมกกะเฮิร์ซต ซึ่งเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์


นายเสถียร กล่าวว่าตนเดินทางรับตำแหน่ง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีโอกาสได้พบปะสร้างความคุ้นเคยกับสื่อมวลชนในจังหวัด จึงเป็นโอกาสดีที่ได้พบสื่อมวลชนในครั้งนี้เพื่อกระชับสัมพันธไมตรี สร้างความคุ้นเคย และขอความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 8 ด้านตามที่ได้แถลงแก่หัวหน้าส่วนราชการ คือ 1.ยึดมั่นและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 2.ความสงบและความปลอดภัยในทรัพย์สิน 3.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 4.การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 5.การพัฒนา จ.ประจวบฯ 6.การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย 7.การบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ 8.ข้อเน้นย้ำการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ผ่านสื่อท้องถิ่นในสังกัดต่างๆสู่ประชาชนชาวประจวบคีรีขันธ์


นางฐิรัตทียา สุภาชัย ประชาสัมพันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าในส่วนของงานด้านการประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ประจวบฯ พร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดและทุกภาคส่วนราชการในประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาลและตรงต่อความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป