กทม.ไฟเขียวเปิดร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต

2021-11-14 07:00:20

กทม.ไฟเขียวเปิดร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต

Advertisement

กทม.ไฟเขียวเปิดร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ตู้เกม แต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เริ่ม 16 พ.ย.เป็นต้นไป 

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้มีข้อสรุปดังต่อไปนี้ 1.ตอนนี้ สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ใน กทม. ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อทรงตัว 2.ผ่อนปรนให้ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต หรือตู้เกม กลับมาเปิดให้บริการได้ เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนครบเข็มสองแล้วตั้งแต่ 10 พ.ย. ที่ผ่านมา แต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  3.ศบค. ยังคงให้มีมาตรการเดิมต่อไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยให้ร้านอาหารและสถานประกอบการ ที่ผ่านมาตรฐาน SHA ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สามารถขายและให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้จนถึงเวลา 21.00 น. เหมือนเดิม โดยเพิ่มช่องทางการลงทะเบียนเพิ่มจาก SHA อีกหนึ่งช่องทางคือมาตรฐาน Thai Stop Covid plus (TSP+) ของกระทรวงสาธารณสุข  ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 46) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16-30 พ.ย.64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น