"เสรี"ฟันธงร่างแก้ไข รธน.ฉบับประชาชนผ่านยาก

2021-11-14 01:00:27

"เสรี"ฟันธงร่างแก้ไข รธน.ฉบับประชาชนผ่านยาก

Advertisement

"เสรี"ชี้ร่างแก้ไข รธน. ฉบับประชาชนผ่านยาก  เหตุเปลี่ยนโครงสร้างรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ เปิดช่องให้แทรกแซง

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. กล่าวถึงกรณีที่ประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....ฉบับภาคประชาชนที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,247 คน เป็นผู้เสนอ ซึ่งจะเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ในวันที่ 16 พ.ย.นี้ เวลา 09.00น.ว่า ในวันที่ 15พ.ย.นี้ เวลา 08.30น. ทาง ส.ว.จะเปิดเวทีย่อยพูดคุยเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนว่า มีประเด็นแก้ไขเรื่องใด ด้วยเหตุใดบ้าง เหมาะสมจะแก้ไขหรือไม่ จะให้ส.ว.แสดงความคิดเห็น มุมมองต่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ส่วนการลงมติโหวตวาระแรกในวันที่ 16พ.ย.นั้น จะให้เป็นดุลยพินิจของ ส.ว.แต่ละคนในการลงมติ ส่วนตัวดูแล้วโอกาสผ่านยาก เพราะเนื้อหาที่เสนอแก้ไขเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง องค์กรอิสระ และยังเปิดช่องให้แทรกแซงการทำงานของศาลและองค์กรอิสระได้  ฝ่ายที่เสนอมารู้อยู่แก่ใจว่า โอกาสไม่ผ่านมีสูง แต่ยังเสนอเข้ามา เพื่อใช้สร้างความชอบธรรมในการเรียกมวลชนว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชนถูกปฏิเสธโดยรัฐสภา ต้องการให้รัฐสภาถูกเข้าใจผิดจากประชาชน ทั้งที่รัฐสภาไม่มีเจตนาเช่นนั้น พร้อมให้ความสำคัญและรับฟังเสียงประชาชน แต่ข้อเสนอเป็นปัญหาจริงๆ ถึงขั้นทำให้กระบวนการยุติธรรมไม่มีข้อยุติ ยิ่งทำให้สร้างความขัดแย้งในสังคมเพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถรับร่างได้