ภท.ศึกษาร่างแก้ไข รธน.ยังไม่เคาะโหวตแบบไหน

2021-11-13 14:37:43

ภท.ศึกษาร่างแก้ไข รธน.ยังไม่เคาะโหวตแบบไหน

Advertisement

ภท.กำลังศึกษาร่างแก้ไข รธน.ภาค ปชช. ยังไม่เคาะโหวตแบบไหน

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....ฉบับภาคประชาชนที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,247 คน เป็นผู้เสนอ ซึ่งจะเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ในวันที่ 16 พ.ย.นี้ เวลา 09.00น. ก่อนจะมีการลงมติในเวลา 0.00น. ของวันที่ 17 พ.ย.นี้ว่า ทางพรรคภูมิใจไทยมอบหมายให้ตนศึกษาอยู่ ทั้งนี้เพิ่งได้รับเอกสารมาเมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา และเอกสารมีจำนวนมากจึงยังไม่สามารถตอบได้ว่าทางพรรคภูมิใจไทยจะมีความเห็นไปในทิศทางใด ดังนั้นจึงขอศึกษารายละเอียดก่อน