"หญิงหน่อย"เยี่ยมชุมชนสะพานสูง ผู้นำชุมชนอวยพรเป็นนายกฯ (มีคลิป)

2021-11-12 19:27:44

"หญิงหน่อย"เยี่ยมชุมชนสะพานสูง ผู้นำชุมชนอวยพรเป็นนายกฯ (มีคลิป)

Advertisement

"คุณหญิงสุดารัตน์" เยี่ยมชุมชนเขตสะพานสูง ย้ำผลักดันกองทุนเพื่อคนตัวเล็ก บำนาญประชาชน ด้านผู้นำชุมชนอวยพรให้เป็นนายกฯ

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่ต่อเนื่อง พบผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เขตสะพานสูง  กทม.ยืนยันถึงความตั้งใจในการทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง หาทางออกให้ประเทศจากความขัดแย้ง พร้อมฝาก "นล กัณวีร์ สืบแสง"  และ  "ภูเบศ โพธิ์โซ๊ะ" ทีมไทยสร้างไทยเขตสะพานสูง ช่วยงานชุมชน ต่อ ยอดหลายโครงการที่ได้ริเริ่มไว้ คุณหญิงสุดารัตน์ ยังได้ถือโอกาส คาราวะผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ชมผลิตภัณฑ์จากแนวคิดคนในชุมชน หาแนวทางต่อยอดเพื่อคนตัวเล็ก รวมถึงได้มอบสิ่งของจำเป็นเพื่อการยังชีพ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน


สำหรับการมาเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องเขตสะพานสูงในวันนี้ ยังเป็นโอกาสที่ได้กลับมาพื้นที่ที่ให้กำเนิดทางการเมือง ให้โอกาสได้รับใช้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสะพานสูง ในนามพรรคพลังธรรม

ด้านนายประสิทธิ์ มณีดำ ( ซีฮาบุดดีน) ผู้นำชุมชน กล่าวว่า  คุณหญิงสุดารัตน์ เป็นคนตั้งใจทำงาน นอกจากในพื้นที่ ทั้งระบบสาธารณูปโภคน้ำไฟต่างๆ ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตกบกพร่อง มาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้ว คุณหญิงสุดารัตน์ ยังเป็นผู้ริเริ่มเสนอค่าตอบแทนครูสอนศาสนา รวมถึงกรณีที่พี่น้องมุสลิม เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะห์ และมีผู้เสียชีวิต โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คุณหญิงสุดารัตน์ จึงส่งทีมแพทย์ ไปตั้งโรงพยาบาลสนาม ติดสัญลักษณ์กาชาด ติดธงชาติไทย เผื่อกรณีเจ็บป่วย จะได้เข้าถึงบริการสาธารณสุข


ผู้ใหญ่ประสิทธิ์ ระบุด้วยว่า คุณหญิงสุดารัตน์ ยังได้ริเริ่มการตั้งโรงพยาบาล เผื่อให้พี่น้องมุสลิม พี่น้องชาวไทย ที่อยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียหรือเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ได้เข้าสู่ระบบ รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติม ซึ่งเป็นการรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทาง รวมถึงการพำนักอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียด้วย ซึ่งทั้งหมดเป็นผลงานที่ คุณหญิงสุดารัตน์ ได้ผลักดันเพื่อสนับสนุนชาวมุสลิม พี่น้องชาวไทย ในการเดินไปปฏิบัติศาสนกิจ หรือมีภารกิจ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย การที่คุณหญิงสุดารัตน์ ออกมาทำพรรคไทยสร้างไทย ได้เห็นถึงความตั้งใจ โดยเฉพาะการพัฒนา ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเห็นว่าพรรคไทยสร้างไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์ จะเป็นความหวังของคนไทย และคาดหวังว่าพรรคไทยสร้างไทยจะประสบความสำเร็จทางการเมือง คุณหญิงสุดารัตน์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตามที่ได้คาดหวัง

ในการพบปะพี่น้องประชาชน คุณหญิงสุดารัตน์ ย้ำด้วยว่าพรรคไทยสร้างไทยมุ่งมันที่จะผลักดันกองทุนเพื่อคนตัวเล็กให้เกิดขึ้นและทำได้จริง ช่วยเหลือพี่น้องพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน นำไปต่อยอด ทำทุน แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ รวมถึงการ ผลักดันบำนาญประชาชน ดูแลผู้สูงอายุเป็นกำลังใจให้กับคนกลุ่มดังกล่าวที่ทำงานขับเคลื่อนประเทศไทยมาทั้งชีวิตแต่ยังอยู่ในภาวะแก่ก่อนรวยและอาจเป็นภาระของลูกหลานได้โดยนโยบายดังกล่าว จะดูแลเดือนละ 3,000 บาทซึ่งจะเป็นการตอบแทนพระคุณผู้สูงอายุแต่จะให้ผู้สูงอายุเข้าทำกิจกรรมตามโปรแกรม โดยเข้าไปฝึกสมอง ฝึกกล้ามเนื้อ จากนั้นจึงนำศักยภาพของตนเอง ไปบอกกล่าวเพื่อพัฒนาหมู่บ้านชุมชน หมู่บ้านต่อไป ซึ่งจะเป็นการสร้างผู้สูงวัยให้สวยวันสวยคืน

สำหรับโครงการดังกล่าว สามารถต่อยอดเพิ่มเติมได้ตามศักยภาพ การพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในมิติทางเศรษฐกิจ หากมีศักยภาพมากขึ้นก็สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นตามไปด้วย