กรมคุ้มครองสิทธิฯเยียวยาเยาวชนถูกยิงหน้า สน.ดินแดง

2021-11-10 10:11:21

กรมคุ้มครองสิทธิฯเยียวยาเยาวชนถูกยิงหน้า สน.ดินแดง

Advertisement

กรมคุ้มครองสิทธิฯ เยียวยาเยาวชน 15 ปี ถูกยิงหน้า สน.ดินแดง จนเสียชีวิต

จากกรณีนายวาฤทธิ์ (ขอสงวนนามสกุล) เยาวชนอายุ 15 ปี  ถูกยิงบริเวณลำคอด้านซ้ายจนหมดสติ ที่หน้า สน.ดินแดง และถูกนำส่งห้องฉุกเฉิน  รพ.ราชวิถี เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2564 เวลาประมาณ 21.00 น.ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ต.ค.2564 ได้เสียชีวิตลงหลังจากรักษาตัวนานกว่า 3 เดือน

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 2 ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2564 โดย นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่ทายาทของผู้เสียหาย ให้นายวาฤทธิ์  ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ. ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2559 ดังนี้ (1) ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน 50,000 บาท (2) ค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท (3) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จำนวน 40,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท ทั้งนี้ จะประสานงานทายาทเพื่อรับเงินเยียวยาตาม พ.ร.บ.ต่อไป

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายในคดีอาญา เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ทั้งนี้ หากท่านตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมถูกทำร้ายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย โดยการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น โดยตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้ ส่วนกลาง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และ ส่วนภูมิภาค (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ) หรือติดต่อที่ สายด่วนยุติธรรม โทร 1111 กด 77