เลื่อนแข่งรถยนต์ทางเรียบไป ม.ค.65

2021-11-10 05:00:13

เลื่อนแข่งรถยนต์ทางเรียบไป ม.ค.65

Advertisement

ประจวบคีรีขันธ์เลื่อนการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบไป ม.ค.65

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. นายเสถียร เจริญเหรียญ ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยถึงการจัดแข่งรถยนต์ทางเรียบรายการ PTPRACHUAP GRANDPRIX 2021 ระหว่างวันที่ 24-28 พ.ย.64 ในรูปแบบสนามเฉพาะกิจเส้นทางเลียบอ่าวประจวบฯรอบเขาช่องกระจก ระยะทาง 2.3 กม. ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ภายหลังร่วมหารือกับหน่วยงานต่างๆที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัด ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นควรให้เลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปก่อน โดยมีประเด็นที่สำคัญในการพิจารณาคือ จากสถานการณ์โควิดใน จ.ประจวบฯ และมาตรการรองรับด้านสาธารณสุขกับกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีมติให้เสนอ ศบค. พิจารณา อีกทั้งจากวันเวลาการแข่งขันที่กำหนดไว้นั้นตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่อาจจะไม่มีกำลังพลเพียงพอในการอำนวยความปลอดภัยในการแข่งขันได้ดังกล่าวได้ รวมถึงการปิดการจราจรที่ต้องมีขั้นตอนกระบวนการในการพิจารณาของหลายภาคส่วน


ทั้งนี้ ผู้จัดจะได้จัดทำรายละเอียดแผนการแข่งขันรวมทั้งผลกระทบต่างๆ ในทุกมิติ เพื่อให้การแข่งขันลุล่วงไปด้วยดี มีความถูกต้อง เหมาะสม และยังประโยชน์ให้แก่การท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผู้จัดฯ ได้เสนอให้มีการเลื่อนการแข่งขันไปเป็นวันที่ 19-23 ม.ค. 2565