"ก้าวไกล"ไม่รับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติล้าหลัง

2021-11-09 10:42:36

"ก้าวไกล"ไม่รับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติล้าหลัง

Advertisement

"ก้าวไกล"แถลงจุดยืนไม่รับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ชี้ล้าหลัง ไม่มีการกระจายอำนาจ

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่รัฐสภา นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส. บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย ส.ส.พรรคก้าวไกล ร่วมกันแถลงจุดยืนถึงการลงมติร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะมีการลงมติในการประชุมวันนี้ (9 พ.ย.) โดยนายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ร่าง  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ได้มีการอภิปรายครบถ้วนตั้งแต่ช่วงปลายสมัยประชุมที่ผ่านมา พรรคก้าวไกลพบเงื่อนงำในร่างกฏหมายดังกล่าวใน 4 ประเด็น คือ 1.หลักการแก้ไขจะเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่พัฒนาไปถึงนักเรียน ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดหรือไม่ 2.กระบวนการยกร่าง พ.ร.บ. เกิดจากการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และนักเรียน หรือไม่ 3.เนื้อหาตอบโจทย์ และมีความเข้าใจต่อการปฏิรูปการศึกษาหรือไม่ และ 4.ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ ฉบับที่มีสมาชิกเข้าชื่อมากกว่า 20 คน ไม่อาจเข้าสู่กระบวนการพิจารณาร่วมกันของรัฐสภาทำให้ร่างที่พิจารณาอาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์

ด้าน นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวว่า พรรคก้าวไกลไม่พบการให้ความสำคัญเรื่องสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เลย แม้แต่ครูผู้สอนก็ไม่มีสิทธิเสรีภาพในวิชาการ ไม่มีอิสรภาพในการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น เป็นร่างพ.ร.บ.ที่ไม่ไว้วางใจครู นอกจากไม่เปิดกว้างยังกลายเป็นโซ่ตรวนที่ให้ขยับได้เพียงผู้มีอำนาจต้องการเท่านั้น นอกจากนี้ ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังไม่มีการกระจายอำนาจ ซ้ำร้ายยังพยายามรวมศูนย์ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ โดยสรุปพรรคก้าวไกลจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าจะไม่รับร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ เนื่องจากเห็นว่ามีความล้าหลังกว่าพ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542