"ธนาธร" มั่นใจเลือกตั้ง อบต.กวาดหลายพื้นที่

2021-11-08 20:03:19

"ธนาธร" มั่นใจเลือกตั้ง อบต.กวาดหลายพื้นที่

Advertisement

"ธนาธร" เดินสายพิษณุโลก เพชรบูรณ์มั่นใจเลือกตั้ง อบต.ได้รับชัยชนะมากขึ้น

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ยังคงเดินสายพบปะทีมผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่คณะก้าวหน้าให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบนี้เป็นการเดินทางมายังพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างคือ จ.พิษณุโลก และ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งตอนหนึ่งนายธนาธร กล่าวว่า 28 พ.ย.นี้ จะเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญมากต่อประชาชนคนไทย ที่ไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่นในระดับ อบต.มาเกือบ 10 ปี และในรอบนี้คณะก้าวหน้าสนับสนุนผู้สมัครทั้งหมด 210 อบต.ทั่วประเทศในทุกภาค เรามีความมั่นใจมากขึ้นลังจากที่ได้มีโอกาสไปบริหาร 16 เทศบาล ซึ่งเป็นการบริหารงานการเมืองท้องถิ่นเป็นครั้งแรก กับประชากรอาศัยในเทศบาลที่เราชนะรวมประมาณ 1.6 แสนคน ภายใต้งบประมาณรวมทุกเทศบาลกว่า 1,300 ล้านบาทต่อปี และนับตั้งแต่การเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีของคณะก้าวหน้า เราได้ทำผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แล้วในหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำให้น้ำประปาดื่มได้ที่เทศบาลตำบล (ทต.) อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด สำเร็จภายใน 99 วัน หรือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ ทต.ทากาศเหนือ จ.ลำพูน ที่กำลังจะมีการเปิดขายแพ็คเกจทัวร์ในเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีรายได้เพิ่มนอกเหนือจากการเกษตร

"นอกจากนี้ ภายใน 150 วันที่ผ่านมา เรายังประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอีกหลายเทศบาล ทั้งในเรื่องการจัดการขยะ การศึกษา การพัฒนาพื้นที่สาธารณะ  และถึงแม้เราจะยังมีนโยบายที่ต้องใช้เวลาในการทำให้เห็นผลอีกมาก แต่ตนเชื่อมั่นว่าเมื่อเวลาผ่านไป เราจะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการบริหารท้องถิ่นของคณะก้าวหน้านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้จริงยิ่งขึ้น ผลงานที่เราทำมา ทุกท่านสามารถนำไปพูดได้ว่าคณะก้าวหน้าสามารถพัฒนาบ้านเกิดของเราได้จริง ด้วยความมุ่งมั่นและความรู้การบริหารที่เรามี ซึ่งเมื่อเราได้บริหารไปเรื่อย ๆ ความรู้เราจะเยอะขึ้น เครือข่ายเราจะเยอะขึ้น การแก้ปัญหา การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเร็วขึ้น ในรอบหน้าประชาชนจะเห็นผลงานของพวกเรามากขึ้น และทั้งในการเลือกตั้ง อบต.รอบนี้ และการเลือกตั้ง อปท.รอบหน้า ผมเชื่อมั่นว่าเราจะได้ชัยชนะมากขึ้น” นายธนาธร กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาธรยังได้กล่าวย้ำกับผู้สมัครทุกแห่งที่เดินทางไปพบปะด้วยว่า หากท่านใดที่ได้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ไปบริหาร ต้องยึดมั่นในกฎเหล็กของคณะก้าวหน้าอย่างเคร่งครัด นั่นก็คือไม่ทุจริตคอรัปชั่น ขณะทีคณะก้าวหน้าในส่วนกลางเอง เราจะเข้าสนับสนุนทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ ดังเช่นหลังการเลือกตั้งเทศบาลที่ผ่านมา ทุกที่ ๆ พวกเราไป เราออกค่าใช้จ่ายเอง ในการสนับสนุน นำองค์ความรู้ งานวิชาการ นักวิชาการ และการบริหารมาช่วยเหลือเทศบาลของเรา ซึ่งท่านใดก็ตาม หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้าไปบริหาร อบต.แล้ว โปรดเรียกใช้พวกเราคณะก้าวหน้าได้เต็มที่ ถ้ามีเรื่องอะไรที่ท่านทำสำเร็จเราจะขอความรู้และประสบการณ์จากท่าน หรือมีเรื่องไหนที่ท่านติดขัดเราสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากที่อื่นที่ทำสำเร็จมาช่วยท่านได้