"เสรี"ซัดเล่นการเมืองใช้เด็กเป็นเครื่องมือ

2021-11-08 15:38:20

 "เสรี"ซัดเล่นการเมืองใช้เด็กเป็นเครื่องมือ

Advertisement

"เสรี"ซัดคนใน คนนอกสภาฯเล่นการเมืองใช้เด็ก เยาวชนเป็นเครื่องมือ ทำการเมืองไม่สร้างสรรค์ สร้างความแตกแยก

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้มีการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ที่มีนายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. เป็นประธาน กมธ.

นายเสรี ได้นำเสนอรายงานตอนหนึ่งถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันพบว่า มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงหลายเรื่อง แม้การแสดงออกทางการเมืองจะเป็นสิทธิ เสรีภาพของประชาชน แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบัน พบว่าได้การสร้างการเรียนรู้ทางการเมืองให้กับเยาวชน คนรุ่นใหม่ในทางที่ผิด โดยเฉพาะที่บอกว่าการเมืองเป็นของคนรุ่นใหม่ คนยุคใหม่ คนอายุน้อย ทั้งที่ข้อเท็จจริงการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นความรับผิดชอบของประชาชนทุกคน ทุกอาชีพ ทุกระดับ และความรับผิดชอบทางการเมืองเป็นของคนรุ่นปัจจุบันที่หมายถึงคนอายุมาก คนวัยหนุ่มสาว ทุกคนที่อยู่ในยุค และช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งการเมืองไม่ใช่ของคนรุ่นใหม่ที่พูดถึง แต่เป็นของคนทุกคนที่เสียงส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่ว่าอายุเท่าไร เพื่อให้ตัดสินใจร่วมกัน

"คนในสภาฯ และคนนอกสภาฯ บอกว่ารู้เรื่องการเมืองทั้งสิ้น แต่ไม่เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริง ทำให้การแสดงออกขาดจิตสำนึก เล่นการเมืองแบบเลอะเทอะ ไม่สร้างสรรค์ บ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อย และการเมืองที่ไม่รักชาติ เล่นการเมืองโดยเอาเด็ก เยาวชนเป็นเครื่องมือต่อสู้เรียกร้องทางการเมือง ปลูกฝังทางการเมืองให้เด็กรุ่นใหม่ เรียนรู้ไปในทางที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากการเมืองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่แท้จริง ซึ่งการเสนอข้อคิดและถ้อยคำผิด ว่า การเมืองเป็นของคนรุ่นใหม่ ทำให้เข้าใจผิด เรียกร้องที่ผิด และทำให้เกิดความเห็นแตกต่าง แตกแยกกับคนทุกรุ่น ”นายเสรี กล่าว

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ ส.ว.ได้พิจารณารายงานฉบับดังกล่าว โดยมีส.ว. แสดงความเห็นสนับสนุน พร้อมเสนอแนะด้วยว่า พรรคการเมือง หรือสถาบันทางการเมืองควรมีส่วนร่วมต่อการสนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต่อจากนั้น กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ยังนำเสนอรายงานแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม กรณีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ โดยนายเสรี กล่าวว่า มีความจำเป็นที่ต้องให้เด็กได้ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศได้เรียนรู้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ยั่งยืน ทั้งนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดกลุ่มพลังเยาวชนที่แสดงออก ปรากฏต่อสาธารณะเป็นช่องทางให้คนบางคน หรือนักการเมืองบางส่วนใช้โอกาส แนวทางต่อสู้ทางการเมือง ด้วยการแฝงเบื้องหลังเด็กสร้างความขัดแย้งและปัญหาของคนทั้งประเทศและจาบจ้วงสถานบัน เมื่อถูกดำเนินคดีกลับกล่าวอ้างว่าใช้กฎหมายลงโทษเด็ก