"จุรินทร์"สั่ง ธ.ก.ส.เดินหน้าประกันรายได้ข้าว

2021-11-06 01:30:41

"จุรินทร์"สั่ง ธ.ก.ส.เดินหน้าประกันรายได้ข้าว

Advertisement


"จุรินทร์"สั่ง ธ.ก.ส.เดินหน้าประกันรายได้ข้าว ให้โรงสีเร่งรับซื้อข้าวจากชาวนา จ่ายชดเชยข้าวรอขายตันละ 1,500 บาท 

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่ จ.ชัยนาท นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ข้าวราคาตกต่ำ ว่า ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้และมาตรการคู่ขนานเพิ่มเติมแล้ว โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา เป็นต้นไป สำหรับโครงการประกันรายได้พืช 5 ชนิด ขึ้นปีที่ 3 โดยจะประกันรายได้ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า เกวียนละ 10,000 บาท ข้าวหอมมะลิ เกวียนละ 15,000 บาท เมื่อไหร่ที่ราคาข้าวเปลือกเจ้าต่ำกว่า 10,000 บาท จะมีเงินชดเชยส่วนต่างให้เพื่อให้มีรายได้ตามรายได้ที่ประกัน และสำหรับข้าวหอมมะลิที่ 15,000 บาทต่อตัน เป็นต้น จะมีส่วนช่วยเกษตรกร แม้ข้าวราคาตกในตลาดแต่รายได้ก็ไม่ตก แต่ราคาข้าวที่บอกว่าตกมาก เหตุผลหนึ่งมาจากน้ำท่วม ทำให้ข้าวที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวในบางพื้นที่ความชื้นสูง ทำให้ราคาตก เพราะราคาข้าวมาตรฐานที่กำหนดไว้ต้องความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปัจจุบัน ราคาทางการของความชื้นที่ 15 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ประมาณ 7,400-7,500 บาทต่อตัน แต่ที่เห็นราคา 5,000-6,000 บาทต่อตัน คือความชื้นด้วยและโรงสีก็ไม่ค่อยรับซื้อซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องแก้ไข


นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า วันนี้ ตนได้สั่งการให้กรมการค้าภายในประสานงานกับโรงสีและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เร่งดำเนินการตามมติ ครม.ดังกล่าว โดยให้เร่งโรงสีเก็บสต๊อกข้าวที่รับซื้อจากชาวนาและรัฐจะช่วยเหลือดอกเบี้ยร้อยละ 3 และตนได้พูดคุยกับผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ธ.ก.ส.ด้วยว่าอย่าให้มีปัญหาอุปสรรค ให้ทำงานในวันเสาร์และอาทิตย์ด้วย เพื่อช่วยให้โรงสีดำเนินโครงการนี้ได้เร่งซื้อข้าวจากชาวนาในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้น ขณะเดียวกัน พื้นที่ใดที่มีจุดรับซื้อน้อย ให้กระทรวงพาณิชย์ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดจุดรับซื้อข้าวจากชาวนาเพิ่มเติม โดยให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาตัดสินใจได้เลยว่าจะเปิดจุดรับซื้อที่ไหนอย่างไร และให้ซื้อในราคาชี้นำตลาด อาทิ ถ้าตลาดเกวียนละ 6,800 บาท ให้ซื้อในราคา 6,900-7,000 บาท ซึ่งข้าวเกษตรกรช่วงนี้ความชื้นสูงเพราะน้ำท่วม ทั้งนี้ เกษตรกรคนใดที่ผลิตข้าวแล้วประสงค์จะเก็บไว้ขายหรือรอให้ความชื้นลดลง รัฐบาลจะช่วยเงินชดเชยตันละ 1,500 บาท แต่ถ้าเป็นกลุ่มสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรเก็บข้าวไว้ รัฐบาลจะช่วยตันละ 1,500 บาทด้วย ซึ่งเป็นมาตรการคู่ขนานที่ ครม.เห็นชอบให้ดำเนินการ โดยตนหวังว่าจะช่วยดึงราคาข้าวให้ดีขึ้น  ส่วนการเร่งรัดการส่งออกเป็นอีกเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญและจับมือกับผู้ส่งออกข้าวไทย ทำงานอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ถือว่าการส่งออกข้าวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ตั้งแต่เดือน ก.ค.เป็นต้นมา ราคาของเราสามารถแข่งขันในตลาดโลกกับประเทศคู่แข่งได้มากขึ้น เพราะค่าเงินบาทเริ่มอ่อนตัวลง แต่ยังไม่พอที่จะดึงราคาข้าวในตลาดภายในให้สูงไปได้อย่างที่ควรจะเป็น จึงต้องช่วยกันอีกหลายทางหลายมาตรการที่จะร่วมกัน