"ชินวรณ์"ชี้สภาล่มเป็นความรับผิดชอบ ส.ส.ทุกคน

2021-11-06 08:00:45

"ชินวรณ์"ชี้สภาล่มเป็นความรับผิดชอบ ส.ส.ทุกคน

Advertisement


"ชินวรณ์"ระบุสภาล่มเป็นความรับผิดชอบ ส.ส.ทุกคน วอนทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกู้ภาพลักษณ์

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่รัฐสภา นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  รองประธานวิปรัฐบาล  กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 2 วันที่ผ่านมา โดยองค์ประชุมล่มตั้งแต่วันแรก และมีส.ส.หว่านข้าวในสภาฯว่า ต้องยอมรับความจริงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 2 วันที่ผ่านมา มีผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของสภา จะทำให้สภาถูกกล่าวหาเรื่องบทบาทในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตนในฐานะที่เคยเป็นประธานวิปรัฐบาล และเคยเป็นประธานวิปฝ่ายค้าน ซึ่งขณะนี้ก็เป็นรองประธานวิปรัฐบาล อยากให้สื่อมวลชนและประชาชนเข้าใจว่า ความจริงแล้วในระบบรัฐสภานั้น องค์ประชุมถือเป็นความรับผิดชอบของเพื่อนสมาชิกทุกคน เพราะบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือตัวแทนของปวงชนชาวไทย และต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยสุจริต ไม่มีการครอบงำใดๆ ฉะนั้นในเรื่องขององค์ประชุม เมื่อวานซืนนี้ไม่ถือว่าองค์ประชุมล่ม แต่เนื่องจากมีพรรคการเมืองบางพรรคไม่แสดงตน ทั้งที่นั่งอยู่ในห้องประชุม

นายชินวรณ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนอยากฝากความปรารถนาดีกับเพื่อนสมาชิกรัฐสภาว่า เราต้องรับผิดชอบร่วมกัน แต่ที่สำคัญที่สุดถ้าเพื่อนสมาชิกรัฐสภาไม่เห็นด้วยกับการนำเสนอกฎหมายของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาล ก็มีสิทธิ์ที่จะวีโต้หรืออภิปรายคัดค้าน และลงมติว่าไม่เห็นด้วยกับญัตตินั้นๆ และถ้าฝ่ายเสียงข้างมากยังใช้เสียงข้างมากโดยไม่รับฟังเสียงข้างน้อย ฝ่ายเสียงข้างน้อยก็มีสิทธิ์ที่จะวอล์กเอาต์จากที่ประชุม แต่เหตุการณ์เมื่อวานซืนฝ่ายค้านอภิปรายสนับสนุนกฎหมาย แต่พอลงมติก็ไม่ลงมติ ตนคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้น และตนก็ได้นำเรียนนายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาลคนใหม่แล้วว่า เราจะต้องหารือร่วมกันระหว่างวิปทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อที่จะให้บรรยากาศของสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่ก่อความเสียหายต่อรัฐสภาโดยภาพรวม

นายชินวรณ์ กล่าวอีกว่า ส่วนประเด็นที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกในช่วงหลังนี้ได้สร้างภาพหรือแสดงดราม่าเพิ่มมากขึ้นโดยไม่จำเป็น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นในสภาเมื่อ 40 ปีที่แล้ว มีการจุดตะเกียงบ้าง ขี่ควายเข้าสภาบ้าง แต่ในยุคนี้ตนไม่เห็นด้วยที่จะเอามีดมากรีดแขนในสภา หรือเอาข้าวมาหว่านในสภา ตนยอมรับว่า ส.ส. เป็นตัวแทนความเดือดร้อนของประชาชนแต่ควรจะนำเสนอเหตุผลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งตัวเลขและข้อมูลมายืนยันต่อสภาหรือมาพูดให้สาธารณชนได้เข้าใจว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายให้ประชาชนอย่างไร ดังนั้นตนจึงอยากขอความร่วมมือกับเพื่อนสมาชิกให้ช่วยกันกอบกู้สร้างภาพลักษณ์ของสภาที่ถูกต้องต่อไป ตนไม่ปกป้องฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน แต่ตนอยากจะปกป้องภาพลักษณ์ของรัฐสภาที่เราจะต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ทั้งนี้ตนยอมรับในบทบาทของประธานวิปหลายคนที่ประสบความสำเร็จ ในสมัยที่ตนเป็นประธานวิปรัฐบาลก็สามารถขับเคลื่อนให้สภาออกกฎหมายได้มากที่สุดในยุคที่มีนายชัย ชิดชอบ เป็นประธานสภาฯ โดยได้ออกกฎหมายในสมัยประชุมแต่ละปีเกือบ 100 ฉบับ รวมถึงจัดให้มีการประชุมข้ามคืนก็มีมาแล้ว ดังนั้น เราต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อให้เห็นว่าการออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุด

เมื่อถามว่า ประธานวิปรัฐบาลคนใหม่จะสามารถทำงานให้ราบรื่นตลอดสมัยประชุมนี้ได้หรือไม่ นายชินวรณ์ กล่าวว่า ต้องยอมรับความจริงว่าการเมืองในยุคหลังนี้สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และไม่ได้ยึดหลักการมีความผิดชอบร่วมกันในฐานะตัวแทนปวงชนชาวไทย อย่างไรก็ตาม ตนเป็นกำลังใจให้ประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ ขอให้ติดตามบทบาทของท่านต่อไป ตนในฐานะเป็นประธานวิปของพรรคประชาธิปัตย์ และรองประธานวิปรัฐบาลก็ได้รับแจ้งจากแกนนำรัฐบาลตั้งแต่สามวันที่แล้วว่าใครจะมาเป็นประธานวิปรัฐบาล ซึ่งประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ก็ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตนแล้วว่า เราจะต้องร่วมมือกันให้การทำงานในสภามีความเป็นเอกภาพในพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งต้องรับผิดชอบในฐานะเสียงข้างมาก รวมถึงประธานวิปรัฐบาลและวิปรัฐบาลก็ควรจะเปิดโอกาสให้วิปฝ่ายค้านหรือวิปวุฒิสภาได้มีส่วนเข้ามาตัดสินใจร่วมกัน โดยใช้เวทีคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรให้มากยิ่งขึ้น และเนื่องจากว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปวิปรัฐบาลจะไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล ฉะนั้น วิปรัฐบาลจะคิดเพียงว่าประสานงานกับคณะรัฐมนตรีกับสภาไม่ได้ แต่จะต้องประสานงานกับประธานสภาฯและวิปฝ่ายค้าน เพื่อให้การทำงานในสภามีประสิทธิภาพ