"หญิงหน่อย"โชว์วิสัยทัศน์เปิด 5 กองทุนช่วยคนตัวเล็ก

2021-11-06 02:10:52

"หญิงหน่อย"โชว์วิสัยทัศน์เปิด 5 กองทุนช่วยคนตัวเล็ก

Advertisement

"คุณหญิงสุดารัตน์"โชว์วิสัยทัศน์เปิด 5 กองทุนช่วยคนตัวเล็กที่ถูกกดทับจากรัฐราชการอำนาจนิยม เตรียมจัดทัพรันแคมเปญคาราวานฟังเสียงสร้างไทยทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงาน “ท้าเปลี่ยนประเทศไทย 2565” โดยมีนักการเมือง และประชาชนทุกช่วงวัยให้ความสนใจอย่างคึกคัก ณ ห้องประชุมใหญ่ข่าวสดมติชน

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทย ก่อกำเนิดขึ้น เพื่อเป็นพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันการเมือง ที่ประชาชนเป็นเจ้าของไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่จะเป็นพื้นที่สำหรับคนทุกช่วงวัย เข้ามาทำงานเพื่อคนตัวเล็กที่ถูกกดทับจาก “รัฐราชการอำนาจนิยม” และที่สำคัญพรรคไทยสร้างไทย มีจุดยืนจะไม่รับใช้การสืบทอดอำนาจเผด็จการ ผู้นำที่ดีต้องรับฟังประชาชนในแต่ละพื้นที่ว่าต้องการอะไร แล้วนำมาแปรเปลี่ยนเป็นนโยบายที่สอดคล้องในแต่ละพื้นที่ โดย “ไทยสร้างไทย”เตรียมจัดคาราวานสร้างไทย เพื่อฟังเสียงของประชาชนทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ การที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ ต้องเริ่มจากการ “ปลดปล่อย” (Liberate) ประชาชนจากพันธนาการของรัฐราชการ และ “สร้างอำนาจ” (Empower) ให้กับประชาชนโดยเฉพาะคนตัวเล็ก สร้างสภาหมู่บ้าน ในการมีอำนาจตัดสินใจการพัฒนาชุมชน เพื่อขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการทำมาหากินโดยสุจริตของประชาชน และต้องร่วมกันผลักดันให้มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่แท้จริง และต้องมีบทบัญญัติที่ถือว่าการรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญ  ต้องไม่ได้รับนิรโทษกรรม และต้องมุ่งมั่นเปลี่ยนรัฐราชการที่กดหัวประชาชน เป็นรัฐประชาชนที่บริการประชาชน

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวต่อว่า พรรคไทยสร้างไทยได้ยกร่างกฎหมายหลักที่จำเป็นเพื่อการปลดปล่อยและสร้างอำนาจ“ให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบ โดยร่างกฎหมายเกี่ยวกับการพักใช้กฎหมายเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตไว้ชั่วคราว ประมาณ 1,500 กว่าฉบับเป็นเวลา 3 ปี คงเหลือแต่กฎหมายที่จำเป็นและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้ไม่เกิน 100 ฉบับ เพื่อให้ประชาชนทำมาหากินได้ โดยไม่ต้องรอการอนุมัติ รอการอนุญาตที่ล่าช้า ซึ่งหลายเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น และจะกิโยตินกฎหมายที่ล้าสมัยควบคู่กันไป พรรคไทยสร้างไทยให้ความสำคัญกับประชาชนคนตัวเล็กได้เข้าถึงแหล่งทุนอย่าง SMEs กว่า 3 ล้านราย ซึ่งจ้างงานกว่า 13 ล้านคน สร้าง GDP ถึง 35 % แต่เข้าถึงแหล่งทุน ในระบบธนาคารเพียง 10 % เท่านั้น  ทั้งนี้พรรคไทยสร้างไทยจะสร้าง

-กองทุน  SMEs  เพื่อให้ SMEs อีก 90% เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ

-กองทุน Start Up เพื่อให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสตั้งตัว

-กองทุนธุรกิจท่องเที่ยว ที่มีคนเกี่ยวข้องหลายสิบล้านคน อีกทั้งธุรกิจท่องเที่ยวยังสร้างรายได้ 15% ของ GDP

-กองทุนวิสาหกิจชุมชน เพื่อโอกาสของเกษตรกรและลูกหลานเกษตรกรได้มีทุนทำธุรกิจบนพื้นที่และภูมิปัญญาของตัวเอง ทั้งการแปรรูปสินค้าการต่อยอด OTOP  

-กองทุนคนตัวเล็ก ที่ขณะนี้มีหนี้ครัวเรือนสูงถึง 90 % ของ GDP กำลังขาดสภาพคล่องอย่างหนัก ต้องกู้เงินนอกระบบ โดยคนตัวเล็กในกลุ่มนี้มีสูงถึง 36 ล้านคน แบ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยไม่ถึง 20,000 บาท ต่อเดือน 8 ล้านคน ผู้ไม่มีหลักฐานแสดงรายได้  อีก 28 ล้านคน 

นอกจากต้องเผชิญกับวิกฤตภายในประเทศแล้ว ไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตของโลกอีกด้วย ทั้งวิกฤตโรคระบาด วิกฤตเทคโนโลยี และวิกฤตสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยลดลง ดังนั้นต้องพลิกวิกฤตเหล่านี้ ให้เป็นโอกาสของประเทศไทย เพื่อแสวงหาฐานรายได้ใหม่ “ไทยสร้างไทย” จะสร้างประเทศไทยให้มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งกว่าเดิม เพราะไทยมีความสามารถที่จะเป็น “ศูนย์กลางอาหารปลอดภัย”  ป้อนขายคนทั้วโลก “ศูนย์กลางสุขภาพ Spa and Wellness” และ“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว  รวมถึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ ที่เชื่อมสู่ทั่วโลกระหว่างตะวันออกและตะวันตก ทั้งทางบก ทั้งทางเรือ และทั้งทางอากาศ โดยเชื่อมทั้งมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก  ดังนั้น การสร้างรถไฟความเร็วสูงทางคู่ทั่วประเทศ กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงมีความเป็นจำเป็น และจะหนุนนำให้ประเทศไทยเป็น Inland Hub ในภูมิภาคเอเชียได้ นอกจากนี้ ต้องเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล(Digital Economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Economy) ด้วยเทคโนโลยี Blockchain AR VR IOT และอื่นๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย