"จุลพันธ์"ลั่น พท.เป็นรัฐบาลเร่งแก้ 4 ปัญหาเชิงโครงสร้าง

2021-11-06 04:00:31

"จุลพันธ์"ลั่น พท.เป็นรัฐบาลเร่งแก้ 4 ปัญหาเชิงโครงสร้าง

Advertisement

"จุลพันธ์"ลั่น พท.เป็นรัฐบาลเร่งแก้ 4 ปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.)  กล่าวในงานเสวนาหัวข้อ “ท้าเปลี่ยนประเทศไทย” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันครบรอบ 42 ปีการก่อตั้งมติชนสุดสัปดาห์ ว่าสิ่งแรกที่ประเทศไทยควรเปลี่ยนคือเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี ในขณะที่พรรคเพื่อไทยได้เตรียมความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงด้วยการจัดสรรองคาพยพครั้งใหญ่ของพรรค ทั้งการปรับโครงสร้างการบริหาร ปรับคณะกรรมการบริหารพรรค ประกาศวิสัยทัศน์เพื่อเปลี่ยนทิศทางของประเทศในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 หากเข้าสู่การเลือกตั้งและพรรคเพื่อไทยชนะจนได้เสียงเพียงพอเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ ขั้นตอนต่อไปพรรคเพื่อไทยจะขจัดอุปสรรคและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ ปี 2560 รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ได้เห็นถึงความเปราะบางทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและสาธารณสุข จนปัญหาแตกประทุ กลายเป็นวิกฤตและปัญหารุนแรงหนักขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากความผิดพลาดในการงานบริหารรัฐบาล และส่วนหนึ่งเพราะประเทศมีจุดอ่อนอยู่แล้วใน 4 ด้านซึ่งต้องได้รับการแก้ไข ได้แก่

1.โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ที่ผ่านมาประเทศไทยเน้นการส่งออก ขณะที่ธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังเป็นรูปแบบเดิม (Old Economy) ซึ่งพรรคเพื่อไทยมองว่าประเทศไทยต้องปรับโครงสร้างการผลิต โครงสร้างประชากร และโครงสร้างแรงงาน ต้องให้ความรู้ เพิ่มทักษะหลายด้านมากกว่าทักษะเชิงเดี่ยว

2.โครงสร้างการศึกษา ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีการพัฒนาด้านการศึกษา ขณะที่การระบาดของโควิด - 19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้ลดระดับคุณภาพการศึกษา (Down grade) ลงไป 5 ปี ต้องมีแนวทางในการชดเชยเวลาที่สูญเสียไป และเตรียมพร้อมการศึกษาไปสู่อนาคตด้วย หากยังปล่อยให้เยาวชนเรียนออนไลน์ทั้งที่ไม่มีความพร้อม และการกลับไปเรียนที่โรงเรียน (On - site) ยังไม่พร้อม สุดท้ายต้องกลับไปเรียนออนไลน์อีก ปัญหาจะไม่ถูกแก้

3.โครงสร้างพื้นฐาน แม้มีโครงการต่างๆ มากมายทั้งโครงการน้ำ ถนน โลจิสติกส์ และดิจิทัล แต่ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคนในประเทศ พรรคเพื่อไทยจะสานต่อโครงการสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เช่น พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ซึ่งใน พ.ร.บ.ฉบับนี้มีโครงการบริหารจัดการน้ำ ที่ครอบคลุมน้ำที่ใช้ในการเกษตร และเพื่อการอุปโภคและบริโภค มีโครงสร้างพื้นฐานรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ รวมไปถึงการสร้างเมืองใหม่ ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้ประกาศวิสัยทัศน์ “เพื่อไทยมหานคร” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ซึ่งจะทำให้จุดพักบริเวณสถานีรถไฟกลายเป็นหัวเมืองใหม่ เป็นแหล่งกระจายความเจริญ สร้างความเจริญไปทั่วทุกพื้นที่ เป็นการปรับเปลี่ยนทั้งในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมได้

4.โครงสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นสิ่งที่ต้องลงทุน เพราะมีราคาถูกและคุ้มค่า ซึ่งการมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งได้กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของประชาชน จะสามารถนำมาพลิกวิกฤต ฟื้นเศรษฐกิจให้กับประเทศได้

นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับนโยบายคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทย ได้เตรียมนโยบายสำหรับแก้ไขปัญหาเรียนจบแล้วไม่มีงานทำ ซึ่งเป็นปัญหาที่เด็กและเยาวชนที่เติบโตในยุคพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องเจอ ทั้งตกงาน หางานทำไม่ได้ ไม่มีอนาคต โดยพรรคเพื่อไทยจะใช้กลไกของคณะกรรมการด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม คิดค้นวิธีการเชิงกลยุทธ์และเชื่อมโยงนวัตกรรม มาใช้ในการดำรงชีวิตและทำมาหากิน ด้วยการสร้างงานและแนวทางการช่วยเหลือ รวมทั้งสร้างวิธีการที่จะรองรับให้เยาวชนสามารถประคองตัวได้ในช่วงต้นและยืนอยู่ได้ในอนาคต เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่มีที่ยืนในสังคมและกำหนดอนาคตตนเองได้ และในฐานะที่พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมือง หากได้เป็นรัฐบาลจะสนับสนุน ไม่ขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ จะผลักดัน ไม่ยืนขวางทางคนรุ่นใหม่