"พัชรินทร์"ขอ กทม.-พม. จริงจังแก้ปัญหาคนเร่ร่อน

2021-11-05 16:03:53

 "พัชรินทร์"ขอ กทม.-พม. จริงจังแก้ปัญหาคนเร่ร่อน

Advertisement

"พัชรินทร์"หารือสภาฯขอ กทม.-พม. จริงจังแก้ปัญหาคนเร่ร่อน อย่าผลักกันไปมา พร้อมขอบคุณ สตช. เจ้าภาพ โครงการ Smart Safety Zone 4.0 แนะให้ประชาชนมีส่วนร่วม แจ้งเบาะแสจุดเสี่ยงโดยใช้เทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม.เขต 2 ปทุมวัน บางรัก สาทร โฆษกพรรคพลังประชารัฐ ได้หารือสภาผู้แทนราษฎรถึงประเด็นความปลอดภัยของชาว กทม. โดยขอให้กรุงเทพมหานคร และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พม.) ร่วมแก้ปัญหา คนเร่ร่อน ในพื้นที่ กทม. อย่างจริงจัง เนื่องจากที่ผ่านมา ยังพบว่ามีคนไร้บ้าน นอนพักอยู่ตามที่สาธารณะต่างๆ เช่น ป้ายรถเมล์ สวนสาธารณะ โดยทางเขตที่รับผิดชอบก็พยายามผลักดันกลุ่มคนเหล่านี้ให้ไปอยู่นอกเขตความรับผิดชอบของตน ซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คนเร่ร่อนยังคงไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม ล่าสุดก็มีเหตุผู้หญิงถูกคนเร่ร่อนทำร้ายร่างกายและคุกคามทางเพศ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่จะตามมา ช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อประชาชนที่สัญจรไปมาและตัวคนเร่ร่อนเอง

ดร.พัชรินทร์ ยังขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เป็นเจ้าภาพจัดทำโครงการ Smart Safety Zone 4.0 นำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างความปลอดภัยทั่วประเทศ โดยใน กทม. ได้นำร่องในพื้นที่แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน นับว่าเป็นโครงการที่ดีอย่างยิ่ง ที่ทำงานเชิงรุกให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยมากขึ้น โดย ดร.พัชรินทร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงDES และกทม. ขอให้หน่วยงานต่างๆ ได้ประสานความร่วมมือกัน และให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น แจ้งเบาะแสจุดเสี่ยงโดยใช้เทคโนโลยีผ่านแอพพลิเคชั่น เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งเข้าดำเนินการแก้ไขตามที่ได้รับแจ้งโดยเร็ว เพื่อให้กทม. เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน