จุดยืน "ชาติไทยพัฒนา" มุ่งรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2021-11-04 04:00:48

จุดยืน "ชาติไทยพัฒนา" มุ่งรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

Advertisement

"นิกร"ยันจุดยืน "ชาติไทยพัฒนา" มุ่งพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เชื่อมั่นระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ  ผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ว่า ในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนายังไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ เพราะขณะนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย และยุทธศาสตร์ของพรรคชาติไทยพัฒนา ติดภารกิจต่างประเทศ ทางพรรคจึงยังไม่ได้ประชุมร่วมกันถึงเรื่องดังกล่าว แต่ความเห็นส่วนตัวในฐานะที่เป็น ผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา ดูแลนโยบายของพรรคนั้น สามารถพิจารณาได้จากประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองในข้อที่ 1 ว่าพรรคเรามุ่งพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเชื่อมั่นในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างความปรองดองของชาติทุกภาคส่วน และสนับสนุนการกระจายอำนาจ ยึดหลักประชาชนมีส่วนรวม รวมถึงนโยบายของพรรคด้านการเมืองการปกครอง ข้อที่ 1.1 ระบุว่า ธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ พรรคชาติไทยพัฒนาจะพิทักษ์รักษา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยทุกอย่างเขียนไว้อย่างชัดเจน

นายนิกร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้พรรคชาติไทยพัฒนามีกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 20 พ.ย. ที่ทำการพรรคชาติไทยพัฒนา จ.สุพรรณบุรี โดยมีวาระการพิจารณาเรื่องนโยบายของพรรค และการเลือกคณะกรรมการสรรหาของพรรค เพื่อเตรียมความพร้อมพิจารณาบุคคลเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในอนาคต