"ราชทัณฑ์" แก้ระเบียบย้ายนักโทษไป "เรือนจำชั่วคราว-ทัณฑสถานเปิด"

2021-11-03 10:05:43

"ราชทัณฑ์" แก้ระเบียบย้ายนักโทษไป "เรือนจำชั่วคราว-ทัณฑสถานเปิด"

Advertisement

"ราชทัณฑ์" แก้ไขระเบียบย้ายนักโทษเด็ดขาดไป "เรือนจำชั่วคราว-ทัณฑสถานเปิด" เพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์ในการอบรมฝึกวิชาชีพ แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัย  ลดความแออัดในเรือนจำ

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.  นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ได้แก้ไขและปรับปรุงระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การย้ายนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการคัดเลือกไปอยู่ในเรือนจำชั่วคราวและทัณฑสถานเปิด พ.ศ. 2561 โดยออก “ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกและย้ายนักโทษเด็ดขาดไปเรือนจำชั่วคราวและทัณฑสถานเปิด พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.2564 ซึ่งระเบียบใหม่นี้จะทำให้ผู้ต้องขังที่ต้องโทษจำคุกซ้ำ และต้องโทษหลายคดี รวมทั้งปรับหลักเกณฑ์ปริมาณและน้ำหนักสารเสพติดสำหรับผู้ต้องขังคดียาเสพติด มาพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้สามารถนำผู้ต้องขังออกไปฝึกวิชาชีพในเรือนจำชั่วคราวและทัณฑสถานเปิดได้มากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการอบรมฝึกวิชาชีพ แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย และเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำและ ทัณฑสถาน และนโยบายการใช้พื้นที่เรือนจำชั่วคราวและทัณฑสถานเปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ มีเรือนจำชั่วคราว 46 แห่ง และทัณฑสถานเปิด 5 แห่ง มีนักโทษที่อยู่ประจำเพียง 3,670 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564) จากอัตราความจุทั้งหมด 6,535 คน ซึ่งหลังจากนี้เรือนจำและทัณฑสถานจะเริ่มพิจารณาคัดย้ายนักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ฉบับใหม่นี้ไปควบคุมและรับการพัฒนาพฤตินิสัยในเรือนจำชั่วคราวและทัณฑสถานเปิดต่อไป