เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ววันนี้

2021-11-02 10:05:21

เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ววันนี้

Advertisement

เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ววันนี้  ไทยตอนบนยังคงแปรปรวน มีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ภาคใต้ฝนชก

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2564 ระบุว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2564 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกอย่างต่อเนื่องประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไป  อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564