กทม. จัด 88 ทีมแนะนำสถานประกอบการรับมาตรฐาน SHA

2021-11-02 04:00:00

กทม. จัด 88 ทีมแนะนำสถานประกอบการรับมาตรฐาน SHA

Advertisement

กทม. จัด 88 ทีมออกแนะนำสถานประกอบการรับมาตรฐาน SHA  "อัศวิน" เตือนอาหารที่ยังไม่ได้เข้าเกณฑ์ SHA  สามารถจำหน่ายแบบนำกลับได้แต่ยังไม่สามารถให้นั่งดื่มในร้านได้

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการตรวจสอบกำกับติดตามการเปิดสถานที่ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ผ่านการประชุมระบบทางไกล โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดให้มีการจัดตั้งชุดบูรณาการ จำนวน 88 ชุด โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และ กอ.รมน. ออกตรวจแนะนำสถานประกอบการทั่ว กทม. ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA/SHA+) เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการตามมาตรการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป หากพบว่าสถานประกอบการใดยังไม่ได้ขออนุญาตตามมาตรการ SHA/SHA+ แนะนำให้ดำเนินขออนุญาตให้ถูกต้องโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.tourismthailand.org/thailandsha ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้พิจารณาออกตราอนุญาตให้สถานประกอบการ เบื้องต้นขณะนี้มีสถานประกอบการในพื้นที่ลงทะเบียนแล้วประมาณ 1,600 แห่ง


ทั้งนี้ จะมีการกวดขันผู้ประกอบการ ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ SHA/SHA+ ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้จำหน่ายเกินเวลาที่กำหนด หากตรวจพบการฝ่าฝืนในเบื้องต้นจะทำการตักเตือนก่อน หากพบว่ากระทำผิดซ้ำโดยเจตนาจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับร้านอาหารที่ยังไม่ได้เข้าเกณฑ์ SHA ขณะนี้สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบนำกลับได้แต่ยังไม่สามารถให้นั่งดื่มในร้านได้ นอกจากนี้ให้ชุดบูรณาการเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น อาทิ การจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้บริการ การเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และมาตรการ Covid Free Setting สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรี เป็นต้น