"ตรีนุช"ย้ำ รร.เคร่งครัดคุมโควิด-19

2021-11-01 18:11:48

 "ตรีนุช"ย้ำ รร.เคร่งครัดคุมโควิด-19

Advertisement

"ตรีนุช"ลงพื้นที่สมุทรสาคร ตรวจโรงเรียนรับเปิดเทอม ย้ำเคร่งครัด 6 มาตรการหลัก - 6 มาตรการเสริม - 7 มาตรการเข้ม

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.) ที่ จ.สมุทรสาคร น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันแรก ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบ On Site และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Line

น.ส.ตรีนุช กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เชื่อมั่นว่าการเรียนที่ดีที่สุด คือ การที่นักเรียนได้มาเรียนที่โรงเรียน หรือ On Site ขณะเดียวกันเราต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 วันนี้ตนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาใน จ.สุมทรสาคร ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง โดยโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน 3,034 คน ทางโรงเรียนให้นักเรียนแบ่งกลุ่มมาเรียน ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่ ศธ.ออกมาตรการเพื่อให้เด็กรักษาระยะห่าง และ วันนี้ก็เป็นวันแรกที่นักเรียนได้มาเรียนแบบ On Site โดยนักเรียนทุกคนได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็มแล้ว ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนมากกว่า 90%

"ศธ.เน้นย้ำว่า แม้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา จะได้รับวัคซีนแล้ว แต่วัคซีนเป็นเพียงตัวช่วยที่ทำให้เมื่อรับเชื้อแล้วลดอัตราการเสียชีวิต และไม่ป่วยหนัก ดังนั้นที่สำคัญโรงเรียนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ในข้อกำหนด 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เช่น เว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ใช้เจลแอลกอฮอล์ คัดกรองวัดไข้ ตลอดจนเข้มงวดเรื่องแผนเผชิญเหตุหากพบเด็ก หรือ บุคลากรในโรงเรียนมีอาการหรือติดเชื้อ ต้องมีกระบวนการ มีแผนรองรับ เช่น การสุ่มตรวจหาเชื้อด้วย ATK เป็นต้น ซึ่งทาง ผวจ.สุมทรสาคร ยืนยันว่าพร้อมจะช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่โดยจะร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้โรงเรียนใน จ.สุมทรสาคร เปิดเรียนอย่างปลอดภัย” รมว.ศธ.กล่าว

รมว.ศธ. กล่าวด้วยว่า แม้นักเรียนไม่ได้รับวัคซีนก็สามารถมาเรียนได้ ซึ่งขณะนี้มีผู้ปกครองยื่นความประสงค์ให้ลูกฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น คาดว่าเพราะผู้ปกครองมั่นใจมากขึ้น ทั้งนี้ ศธ.ไม่เร่งให้โรงเรียนเปิด On Site ทั้งหมด แต่ ศธ.เน้นเรื่องความปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก ถ้าโรงเรียนมีความพร้อมก็สามารถเปิดเรียน On Site ได้ ซี่งทราบว่า ขณะนี้มีโรงเรียนที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาบางแห่งได้รับอนุญาตจากจังหวัดให้เรียน On Site วันที่ 5 พ.ย.นี้ และในวันที่ 15 พ.ย. ก็จะเปิด On Site เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้โรงเรียนเปิดเรียนรูปแบบ On Site แล้วก็ตาม ศธ.จะมีคณะกรรมการติดตาม ว่าเปิดเรียนแล้วมีประเด็นปัญหาอะไรบ้างเพื่อเข้าช่วยเหลือโรงเรียน โดยในภาคเรียนที่ 1/2564 ที่ผ่านมา ศธ.ได้ตั้งคณะทำงานคอยติดตามว่าการเรียน 5 รูปแบบที่ ศธ.กำหนดไว้ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาให้โรงเรียนด้วย นอกจากนี้ ศธ.มีคณะทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อติดตามมาตรการป้องกันโรค และร่วมกันทำแผนเผชิญเหตุให้โรงเรียนเตรียมรับมือด้วย ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจว่า ศธ.มีแผนเผชิญเหตุรองรับอยู่ ส่วนแผนฟื้นฟูความรู้ให้นักเรียน นั้น ดิฉันเน้นย้ำให้ครูทำความเข้าใจกับเด็ก เพื่อให้เด็กมีความสุขกับการเรียนก่อน พร้อมกับปรับพฤติกรรมให้เด็กด้วย เมื่อเด็กมีความพร้อมเรียนรู้ ก็ให้ครูค่อยๆเพิ่มวิชาความรู้เข้าไป และขอเน้นย้ำให้ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเราต้องอยู่กับโควิด-19ให้ได้