เปิดรายชื่อ 63 ประเทศ/พื้นที่ได้รับอนุญาตเข้าไทย

2021-11-01 10:56:19

 เปิดรายชื่อ 63 ประเทศ/พื้นที่ได้รับอนุญาตเข้าไทย

Advertisement


เปิดรายชื่อ 63 ประเทศ/พื้นที่ ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทย 1 พ.ย.

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.  เพจ  กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand  เปิดเผยรายชื่อประเทศ/พื้นที่ต้นทางที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทย (เพิ่มเติม) ตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล  กระทรวงการต่างประเทศประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่เพิ่มเติมที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล  1 พ.ย.2564  จำนวน 63 ประเทศ/พื้นที่ ดังนี้

ขอบคุณเพจ กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand