เปิดงานสมโภชศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม อ.วังทอง ผู้ชมล้นหลาม

2017-12-11 12:30:32

เปิดงานสมโภชศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม อ.วังทอง ผู้ชมล้นหลาม

Advertisement

ชาว อ.วังทองจำนวนมากร่วมชมการแสดง "เองกอ" ของเยาวชนวังทอง ในงานสมโภชเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก


เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่กลางตลาดวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นายบำรุง รื่นบันเทิง รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมโภชเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นงานประจำปีของชาวไทยเชื้อสายจีนใน อ.วังทอง จัดขึ้นเพื่อสมโภชเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือ โดยงานดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 ธ.ค.2560 ณ ที่ว่าการอำเภอวังทองสำหรับเช้าวันนี้ มีพิธีเปิดงานและมีชาวอำเภอวังทองจำนวนมาก ต่างมาเฝ้าชมขบวนแห่เจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม ที่เริ่มต้นขบวนจากศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม บริเวณริมแม่น้ำวังทองมายังใจกลางตลาดสี่แยกวังทอง และต่างคอยเฝ้าชมการแสดงเองกอ ศิลปะการแสดงของจีน ที่เยาวชนจาก อ.วังทองร่วม 80 ชีวิต ได้ฝึกซ้อมมาแสดงในงานนี้

หลังจาก รองผวจ.พิษณุโลก ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานแล้ว มีการแสดงโชว์ของชมรมเองกอวังทอง บริเวณวงเวียนสี่แยกวังทอง ใช้ระยะเวลาในการแสดงประมาณ 30 นาที เยาวชนต่างวาดลวดลายการเต้น เคาะไม้ เข้ากับจังหวะเสียงกลอง และเสียงนกหวีดได้อย่างสวยงาม ก่อนที่ขบวนแห่เจ้าแม่ฯ จะแห่ไปตามบ้านเรือนประชาชนในตลาด ที่บ้านแต่ละหลัง ต่างเตรียมเครื่องเซ่นบูชาเจ้าแม่ ตั้งโต๊ะไว้หน้าบ้านของตนเอง โดยมีเองกอแวะเข้าไปยังทุกบ้านสำหรับการแสดงเองกอของ อ.วังทอง จ.พิษณุโลกนั้น ได้เริ่มมีขึ้นในปี พ.ศ. 2523 โดยชาวตลาดวังทอง ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ได้ว่าจ้างคณะเองกอ ของ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์มาแสดงในงานศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม และการแสดงเองกอแต่ละครั้ง พบว่ามีปัญหาด้านปัจจัยในการว่าจ้างนักแสดง ดังนั้น แนวคิดในการฝึกเองกอของ อ.วังทองเอง จึงเริ่มขึ้นโดย เฮียเคี้ยง หรือ นายนภดล เศรษฐพิทยากุล (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ได้นำการแสดงเองกอมาถ่ายทอดและฝึกสอนให้กับเยาวชน อ.วังทองเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในตลาด จากนั้นการแสดงเองกอของ อ.วังทองจึงเริ่มมีขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ พ.ศ.2525 เป็นต้นมา


กระทั่ง พ.ศ.2548 ได้งดการแสดงเองกอในงานสมโภชศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม เนื่องจากเยาวชนที่เคยเล่นเองกอส่วนใหญ่มีภาระด้านการเรียน การทำงาน จึงทำให้การรวมกลุ่มเล่นเองกอไม่สามารถทำได้ ทำให้งานสมโภชศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม ไม่มีเองกอแสดงเป็นระยะเวลา 2 ปี

ต่อมาในปี พ.ศ.2550 นายปกรณ์ ด่านสีทอง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงเองกอ ซึ่งมีหนึ่งเดียวใน จ.พิษณุโลก จึงได้ประสานกับเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อจัดแสดงเองกอรอบเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นการเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมงานสมโภชศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม และตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา การแสดงเองกอโดยเยาวชน อ.วังทอง ก็มีมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในงานสมโภชศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม และได้รับความสนใจจากประชาชนชาวพิษณุโลก และนักท่องเที่ยวล้นหลาม