สสจ.อ่างทองแจงคลัสเตอร์สถานสงเคราะห์เด็กติดโควิด 160 ราย

2021-09-17 11:27:30

สสจ.อ่างทองแจงคลัสเตอร์สถานสงเคราะห์เด็กติดโควิด 160 ราย

Advertisement

สสจ.อ่างทองแจงคลัสเตอร์สถานสงเคราะห์เด็กติดโควิด 160 ราย ไม่มีอาการ ส่ง รพ.สนาม พร้อมแยกคนที่เหลือสังเกตอาการต่อเนื่อง 

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. นพ.ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง กล่าวถึงกรณีการติดเชื้อโควิด -19 ในหอพักสถานสงเคราะห์เด็กวัดสระแก้ว ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง จำนวนมาก ว่า จากรายงานพบว่าที่หอพักมีเด็กทั้งหมด 380 คน เป็นชาย 300 คน หญิง 80 คน ส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่ามีเด็กกว่า 2,000 คน นั้นน่าจะพูดรวมถึงคนที่ไปกลับด้วย อย่างไรก็ตาม ในจำนวนที่อยู่หอพัก นั้นพบว่ามีกลุ่มเด็กชายติดเชื้อโควิด – 19 ทั้งหมด 160 คน เนื่องจากเป็นเด็ก ส่วนใหญ่จึงเป็นการติดเชื้อไม่มีอาการ ขณะนี้ได้แยกส่งตัวเขาไปดูแลที่ รพ.สนามอ่างทองแล้ว ส่วนคนที่เหลือก็แยกกักตัวที่หอพักเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ และตรวจหาเชื้อเป็นระยะๆ 2-4 สัปดาห์ โดยดำเนินการเหมือนเป็นที่กักตัวเลย ไม่ได้ให้ออกไปที่ไหน เหมือนมาตรการ Factory Quarantine สถานการณ์ไม่ได้น่ากังวลเด็กส่วนใหญ่ติดเชื้อไม่มีอาการ มีการแยกตัวออกมาดูแลแล้ว อีกทั้งสถานการณ์การระบาดของโควิดในพื้นที่อ่างทองก็คลี่คลายแล้ว มีการติดเชื้อไม่มาก ทำให้สถานพยาบาล และทรัพยากรมีเพียงพอในการดูแลผู้ติดเชื้อ สำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนในพื้นที่จ.อ่างทองขณะนี้มีการฉีดแล้วประมาณ 20% โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง 608 คือผุ้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป คนมีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์