"หมอระวี"เตรียมส่งไม้ ส.ว. ล่าชื่อแทนตีความร่าง รธน.

2021-09-16 12:56:10

"หมอระวี"เตรียมส่งไม้ ส.ว. ล่าชื่อแทนตีความร่าง รธน.

Advertisement

"หมอระวี"เตรียมส่งไม้ ส.ว. ล่าชื่อแทน แอบหวังนายกฯยื่นตีความร่างแก้ไข รธน.

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.  นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงความคืบหน้าการล่าชื่อส.ส.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา วาระ3ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อ ส.ส. โดยใช้วิธีล่าชื่อเฉพาะ ส.ส.เท่านั้น ทำให้ใช้เพียงเสียง ส.ส.1 ใน 10 หรือแค่ 48คนเท่านั้น โดยรวบรวมชื่อไปได้มากกว่าครึ่งแล้ว แต่ยังไม่ครบ 48 คน เสียงที่ได้ขณะนี้เป็นของพรรคเล็ก พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรครวมพลังประชาชาติไทย แต่ยังไม่มีเสียงของพรรคภูมิใจไทยและพรรคก้าวไกล กำลังอยู่ระหว่างทาบทาม ยอมรับหากไม่มีเสียง ส.ส.ภูมิใจไทยและก้าวไกลเข้าชื่อด้วย จะได้เสียงไม่ถึง48 เสียง แต่พยายามประสานอยู่ ยังหวังว่าจะได้รับความร่วมมือ อย่างไรก็ตามถ้าภายในสัปดาห์นี้ยังได้เสียงไม่ครบ คงต้องหันไปพึ่ง ส.ว.เป็นผู้รวบรวมชื่อยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพราะเสียง ส.ว.1 ใน 10 จะใช้แค่ 26เสียง มีการพูดคุยประสานงานกันอยู่ แต่ส.ว.ยังไม่รับปากจะยื่นตีความให้หรือไม่

นพ.ระวี กล่าวว่า ทั้งนี้หากไม่สามารถรวบรวมเสียงได้ครบจริงๆ คงต้องหาช่องทางอื่นๆ ทราบว่า นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี จะไปยื่นเรื่องต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 16ก.ย.นี้ ให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรค2 กรณีหากนายกรัฐมนตรีเห็นว่า ร่างพ.ร.บ.ฉบับใดมีข้อบกพร่องขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ก็สามารถทำได้ โดยไม่ต้องใช้เสียงส.ส. หรือส.ว.เข้าชื่อกัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจนายกฯจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือไม่ เพราะร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญชัดเจน เพราะแก้ไขเกินหลักการในวาระ1 และยังทำลายเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญปี2560 ทำลายระบบจัดสรรปันส่วนผสม ระบบ ส.ส.พึงมี และแก้ไขแบบลุกลี้ลุกลน