ภท.งดออกเสียงโหวตร่างแก้ไขร่าง รธน. วาระ 3

2021-09-09 15:38:04

ภท.งดออกเสียงโหวตร่างแก้ไขร่าง รธน. วาระ 3

Advertisement

ภท.ย้ำจุดยืนงดออกเสียงโหวตร่างแก้ไขร่าง รธน. วาระ 3 ชี้ไม่ได้แก้เพื่อประชาชน แต่เพื่อพรรคการเมือง

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง โฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงจุดยืนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) วาระสามในวันที่ 10 ก.ย.ว่า พรรคภูมิใจไทยยังคงยืนยันในจุดยืนของพรรคเหมือนเดิม คือส.ส.ทุกคนของพรรคจะงดออกเสียง เพราะเรางดออกเสียงมาตั้งแต่การพิจารณาในวาระหนึ่งและวาระสองมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง แต่เป็นการดำเนินการเพื่อพรรคการเมืองและนักการเมืองเท่านั้น อีกทั้งพรรคไม่มีความเห็นเรื่องบัตรเลือกตั้ง เพราะจะเป็นบัตรเลือกตั้งใบเดียวหรือบัตรเลือกตั้งสองใบ เราพรรคภูมิใจไทยก็มีความพร้อมทุกแบบ